Wat betekent de melding: "Restore failed for server SQL error create database is mislukt doordat de resulterende cumulatieve database omvang de limiet van X gig per database van uw licentie overschrijdt"?

Het kan voorkomen dat u bij het restoren / teruglezen van een database via de SQL Server Management Studio de bovenstaande melding krijgt. Deze melding duidt erop dat de versie van de SQL Server waar u mee werkt een lager limiet aanhoudt qua grootte van de database, dan de back-up die u momenteel probeert terug te lezen. Indien u bijvoorbeeld met SQL Server 2005 Express werkt houdt dat in dat uw administraties maximaal een databasegrootte van 4 gig per stuk mogen hebben. Om deze melding te verhelpen dient u daarom een upgrade uit te voeren naar een andere editie of van SQL Server die grotere databases ondersteund.

Zie de website van Microsoft voor meer informatie over de verschillende limieten per SQL Server versie.

 

 Main: Support Product Know How
 Cat: FAQ
 Sub: Functional
 Assort: Exact Globe
 Doc Type: *FAQ-Functional
 Security level: All - 0
 Rel:
 Doc ID: 23.183.925
 Date: 02-01-2012
 Attachment:
 

 

 

Disclaimer
Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker.

 

Tags
No tags added
One moment please...