Hoe om te gaan met de teruggave ZVW in 2013?

In 2013 moet de teruggaaf van de ZVW op een andere manier ingeven in het pakket dan in 2012.
In Exact Globe Next kunt u de teruggave ZVW op de volgende manier in 2013 inrichten.

  • U maakt een component aan van het type ‘bruto inhouding’ via [Salaris, componenten onderhouden].
  • U maakt nog een component aan van het type “netto toeslag” via [Salaris, componenten, onderhouden].
  • Beide componenten koppelt u aan de medewerker met het teruggave bedrag  in de juiste periode via [Salaris, Personeel, Onderhouden].

Vervolgens kunt u de medewerker berekenen en zult u zien dat de teruggave netjes wordt verwerkt in de berekening.

 

 

 

 Main: Support Product Know How
 Cat: FAQ
 Sub: General
 Assort: Exact Globe
 Doc Type: Frequently asked questions
 Security level: All - 0
 Rel:
 Doc ID: 24.860.483
 Date: 12-06-2013
 Attachment:
 

 

 

Disclaimer
Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker.

 

Tags
No tags added
One moment please...