Introduction
 

Hoe kom ik op de FTP-site van Exact?

Het kan zijn dat u door de Service Desk van Exact gevraagd wordt om een back-up van uw administratie aan te leveren. Wanneer u beschikt over een goede internetverbinding, is het mogelijk om uw back-up op de ftp-server van Exact te zetten in plaats van de gegevens op een CD of USB-stick te plaatsen en te verzenden. Het voordeel hiervan is dat de back-up sneller bij Exact is en het risico dat uw back-up in de post zoek of beschadigd raakt, verminderd wordt.
Ook kan het zijn dat de Service Desk u een bestand of bestanden wil doen toekomen via de FTP-server.

In dit document wordt stap voor stap beschreven hoe u de FTP-server van Exact kunt benaderen en hoe u uw back-up hier op kunt plaatsen. Onderstaand stappenplan is geschreven voor Internet Explorer 7. Indien u nog beschikt over Internet Explorer 6 of lager, kunt u stap 5 overslaan.

Om uw back-up op de ftp-site te zetten, voert u onderstaande stappen uit:

 1. Maak een Back-up van uw administratie vanuit uw Exact-pakket.
 2. Zoek de zojuist aangemaakte back-up op op uw computer en klik met de rechtermuisknop op uw back-up bestand. U kiest vervolgens voor ‘Kopiëren’ of ‘Copy’.
 3. Ga in uw internetbrowser naar ftp://customers.eu.exactsoftware.com/
 4. Bij het openen van deze site, wordt u gevraagd om uw inloggegevens van Exact in te voeren:

    

  Deze inloggegevens heeft u in het verleden van Exact ontvangen via de mail. In deze mail stond een ‘Domein’, ‘Gebruikersnaam’ en ’Wachtwoord’ vermeld. In bovenstaand scherm vult u deze gegevens in. Uw gebruikersnaam dient altijd vooraf gegaan te worden aan het domein ´EWEB'. De totale gebruikersnaam wordt dan bijvoorbeeld ‘EWEB\123456’ of ‘EWEB\ABC1230’. Wanneer u nog geen inloggegevens heeft of u uw wachtwoord kwijt bent, dan kunt u hier een nieuw wachtwoord aanvragen.
 5. Wanneer u op ‘Aanmelden’ of ‘Log in’ heeft geklikt, ziet u, indien u met Internet Explorer 7 of 8 werkt, onderstaande pagina. Indien u nog werkt met Internet Explorer 6 of lager, kunt u deze stap over slaan.

   

  In dit venster gaat u eerst rechts bovenaan naar ‘Pagina’ of ‘Page’ en klikt u vervolgens op ‘FTP Site in Windows Verkenner openen’ of ‘Open FTP Site in Windows Explorer’. Indien u hierop klikt, kan het zijn dat nogmaals om uw gegevens wordt gevraagd zoals bij stap 4; vul deze dan nogmaals in en klik op ‘Aanmelden’ of ‘Log on’
 6. U komt vervolgens in uw eigen map op de Exact FTP-server terecht. U kunt dit vergelijken met een lege map in Windows.
  Indien u eenmaal in deze map zit, klikt u in het witte gedeelte op uw rechtermuisknop en kiest u voor ‘Plakken’ of ‘Paste’. Uw back-up wordt nu naar de FTP-server van Exact gekopieerd. 
  Let op: Sluit dit venster, indien u uw back-up gaat plaatsten, niet eerder dan dat het kopiëren van de back-up klaar is.
 7. Bij eventuele reparatie van uw back-up, kunt u, nadat de Service Desk contact met u heeft opgenomen, uw back-up weer ophalen vanuit uw eigen FTP-map. Dit doet u op dezelfde manier, alleen kopieert u nu de bestanden vanuit de FTP-map naar uw eigen harde schijf.

Mocht u problemen ondervinden bij het kopiëren van uw back-up naar de FTP-server, neem dan contact op met de Service Desk via (015-) 711 51 00 (optie 1).

 

 Main: Support Product Know How
 Cat: Know how
 Sub: Support tools
 Assort: Exact Compact
 Doc Type: *Know how-Support tools
 Rel:
 Doc ID: 17.895.616
 Date: 28-04-2010
 Attachment:
 

 

 

Disclaimer
Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker.

 

Tags
No tags added
One moment please...