One moment please...
 

Meldingen bij inloggen of openen administratie in Exact Globe 2000 en de oplossingen

Vraag:

Bij het inloggen in Exact Globe 2000 verschijnt de melding:

Log-in Mislukt of  Kan niet vinden: Administratie

Wat is de oorzaak van deze meldingen?

 

Antwoord:

De melding Login-mislukt:

of de melding Kan niet vinden: Administratie

kan verschijnen in een netwerkomgeving of op een stand-alone NT Workstation of Windows 2000 Pro machine, waarbij
de Windows NT of Windows 2000 gebruiker de inlogt in Exact geen toegang heeft tot de SQL Server.

Oplossing:

 • Netwerkomgeving: Het toekennen van een MS SQL Server login voor een Exact gebruiker op een MS SQL Server
                              wordt uitgelegd in dit document (407.056). Het is overigens raadzaam om alle Exact gebruikers in een
                              NT / Windows2000 groep te plaatsen en deze NT groep een login te geven op MS SQL Server.
                              Voor een Exact gebruiker behoeft u in MS SQL Server geen specifieke databaserechten (Database
                               Access) of Serverroles aan de SQL login toe te kennen.

 • Stand-alone Windows NT Workstation of Windows 2000 Professioneel PC: Standaard heeft een NT Workstation
  of Windows 2000 Professioneel gebruiker, die beheerder (administrator) is van zijn/haar eigen PC een login op
  de lokale Microsoft Database Engine (MSDE). Indien een andere gebruiker inlogt op het NT Workstation/Windows
  2000 Pro PC, dan dient deze gebruiker ook in de groep van beheerders (administrators) van de lokale PC worden
  toegevoegd. Uw systeembeheerder kan dit doen middels de User Manager (Windows NT Workstation) of Computer
  Management (Windows 2000 Pro) op uw computer.

Meer over het definieren van gebruikers, rollen en rechten binnen Exact Globe 2000 vindt u in dit document (414.289)

 

 Main: Support Product Know How
 Cat: FAQ
 Sub: Functional
 Assort: Exact Globe 2000
 Doc Type: *FAQ-Functional
 Security level: All - 0
 Rel:
 Doc ID: 00.534.273
 Date: 10-09-2002
 Attachment:
 

 

 

Disclaimer
Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker.

 

Tags
Tags to useClick to remove all tags from Tags to use

Hint:
To add or remove tags from the desired group, simply click on the word. To view other documents with the same tag, press Ctrl-Click