Exact Synergy
  
 

Debiteur(en) koppelen aan contract

7

Startpagina kinderopvang

 

Nadat u een contract hebt gekoppeld aan een plaatsing en op ‘Bewaren’ hebt geklikt, klikt u op de link ‘Toevoegen’. Hiermee koppelt u een of meerdere debiteuren aan het contract.

 

 

 

 

Veldnaam

Omschrijving

Debiteur

Standaard wordt de debiteur van het contract gevuld. Deze kan gewijzigd worden. Alle debiteuren van het type 'familie' kunnen hier geselecteerd worden.

Contactpersoon

Alle contactpersonen van de debiteur kunnen hier geselecteerd worden.

Meebetaler

Alle debiteuren van het type 'relatie' en 'divisie' kunnen hier geselecteerd worden. Wanneer u een werkgever als debiteur wilt koppelen dan kunt u dat via dit veld doen.

Omschrijving

In dit veld kan een omschrijving worden ingevuld.

Aandeel type

In dit veld kan worden aangegeven op welke manier het aandeel wordt berekend, namelijk op basis van een bedrag of een percentage.

Bedrag/ percentage

Het aandeel van de debiteur kan in dit veld worden aangegeven. Afhankelijk van de waarde van het veld 'Aandeel type' wordt deze waarde als een vast bedrag of een percentage van het totale bedrag gezien.

Calculatie artikel

Voor de debiteur kan een extra korting of toeslag berekend worden aan de hand van een gebruikerstabel. Afhankelijk van de gekozen instellingen wordt dit veld wel of niet getoond.

Kortingsbedrag (extra)

Aan de debiteur kan een extra kortingsbedrag worden toegekend. Dit kortingsbedrag wordt berekend op basis van het aandeel van de debiteur. Afhankelijk van de gekozen instellingen wordt dit veld wel of niet getoond.

Kortingspercentage (extra)

Aan de debiteur kan een extra kortingspercentage worden toegekend. Dit kortingspercentage wordt berekend op basis van het aandeel van de debiteur. Afhankelijk van de gekozen instellingen wordt dit veld wel of niet getoond.

Korting

Via dit veld kan een extra korting of toeslag toegekend worden.

Datum prolongatie

In dit veld wordt aangegeven op welke datum de debiteur gefactureerd moet worden. Dit veld moet de eerste keer handmatig gevuld worden, later wordt dit door het systeem gedaan.

Datum gefactureerd

In dit veld staat de laatse factuurdatum.

Bedrag beschikking

Als de Belastingdienst een gedeelte van de factuur voldoet, vult u hier het beschikkingsbedrag in. U ziet dit veld alleen als u de Belastingdienst als relatie hebt gekoppeld in de instellingen.

Beschikkingsnummer

Hier vult u het beschikkingsnummer in.

Betalingskenmerk

Hier vult u het betalingskenmerk in

Bedrag berekend

Het bedrag voor de debiteur wordt in dit veld berekend op basis van het aandeel en de extra kortingen en toeslagen.

 

 

Met de button ‘Bewaren’ slaat u de ingevoerde gegevens op.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 11.298.747
 Assortment:  Date: 09-01-2008
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added
One moment please...