One moment please...
 

Telebankieren met de SNS Bank in Exact Compact voor Windows

Vraag:

Kan ik in Exact Compact voor Windows telebankieren met de SNS-bank?

Antwoord:

Om te kunnen telebankieren dient u een bank aan te maken via (Menu, Inrichten administratie, Financieel, Banken). Kies voor Nieuw. Wanneer u op het zoekvenster bij het veld Bank klikt, dan krijgt u een overzicht van de banken waarmee u kunt telebankieren. U treft in deze lijst de SNS-bank niet aan. Door voor Zeus te kiezen kunt u toch telebankieren.

Meer informatie over telebankieren vindt u in:

 

 Main: Support Product Know How
 Cat: FAQ
 Sub: Functional
 Assort: Exact Compact voor Windows
 Doc Type: *FAQ-Functional
 Security level: All - 0
 Rel: 3.30
 Doc ID: 00.192.094
 Date: 20-11-2000
 Attachment:
 

 

 

Disclaimer
Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker.

 

Tags
Tags to useClick to remove all tags from Tags to use

Hint:
To add or remove tags from the desired group, simply click on the word. To view other documents with the same tag, press Ctrl-Click