One moment please...
 

Hoe weet ik of mijn loonaangifte is ontvangen door de Belastingdienst?

De Belastingdienst stuurt altijd binnen 24 uur een ontvangstbevestiging, zodat u weet of uw aangifte is ontvangen.

De status van de verzonden loonaangifte wordt echter pas gewijzigd naar 'Goedgekeurd' of 'Afgekeurd' als u de berichten van de Belastingdienst ontvangt middels de knop 'Ontvangen' in het Aangiftebeheer. De status wordt alléén bijgewerkt voor de aangiften die verzonden zijn via de administratie waar u op 'Ontvangen' klikt. Als u met meerdere administraties werkt, dan dient u iedere administratie afzonderlijk te openen en daar op 'Ontvangen' te klikken.

Voorbeeld: 
U heeft in zowel administratie 1 als in administratie 2 een loonaangifte aangemaakt en klikt in administratie 1 op de knop 'Ontvangen'. Alléén in administratie 1 worden de berichten ontvangen. In administratie 1 wordt alléén het bericht ingelezen van de verzonden loonaangifte uit administratie 1. Vervolgens dient u in administratie 2, de berichten voor verzonden aangifte van administratie 2 te ontvangen.

 

 Main: Support Product Know How
 Cat: FAQ
 Sub: General
 Assort: Exact Globe
 Doc Type: *FAQ-General
 Security level: All - 0
 Rel:
 Doc ID: 12.905.359
 Date: 30-07-2013
 Attachment:
 

 

 

Disclaimer
Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker.

 

Tags
Tags to useClick to remove all tags from Tags to use

Hint:
To add or remove tags from the desired group, simply click on the word. To view other documents with the same tag, press Ctrl-Click