One moment please...
 
Exact Globe 2000
  
 

Verkooporders Afdrukken / Verwerken

Introductie

Introductie

U kunt vanuit een order pas een factuur genereren als er een (proef)pakbon voor de order is afgedrukt. Kies hiervoor [Order, Invoer, Afdrukken / Verwerken]. In het selectiescherm dat dan wordt weergegeven selecteert u de gewenste order en klikt u op 'Afdrukken'. U kunt de pakbon afdrukken via een printer, maar u kunt hem ook naar een e-mail-adres sturen of deze stap geheel overslaan. U kunt het afdrukscherm dan gebruiken om een factuur te genereren. In dit document worden de velden besproken die worden weergegeven in het afdrukscherm.

 

Uitleg van de velden

Boven aan het scherm ziet u een infosectie met informatie over de af te drukken order. Deze sectie wordt niet weergegeven als u meerdere orders tegelijk afdrukt.

Sectie Uitvoer

U geeft hier aan of u het afdrukken van de (proef)pakbon wilt overslaan, deze wilt afdrukken op een printer of dat u hem wilt per e-mail wilt versturen naar een debiteur. In het laatste geval selecteert u in het vak rechts het soort debiteur waarnaar de e-mail moet worden gestuurd. U kunt kiezen voor het e-mail-adres van de:

 • Debiteur
 • Afleverdebiteur
 • Factuurdebiteur

Het e-mail-adres dat wordt gebruikt is voor de contactpersoon van de desbetreffende debiteur gedefinieerd in het onderhoud debiteuren. Als hier niets is gedefinieerd, wordt het e-mail-adres van het bedrijf gebruikt.

E-mail (Naar:)
In dit veld wordt standaard het e-
mail-adres overgenomen van de hoofdcontactpersoon van de debiteur. Als hier niets is ingevuld, wordt het e-mail-adres van het bedrijf zelf overgenomen. Er wordt ook een afdruk naar de printer verstuurd.

U kunt ook meerdere e-mail-adressen invoeren. Deze moeten gescheiden worden met puntkomma's, bijvoorbeeld Peter.Smit@hagro.nl;Kirsten.Kraan@hagro.nl.

Onderwerp
Dit is een verplicht veld. U moet hier een onderwerp
(subject) opgeven voor de e-mail. Het onderwerp dat wordt weergegeven in het desbetreffende veld van de e-mail bestaat uit de tekst die u hier opgeeft plus de waarde voor 'Uw referentie' van de verkooporder. In het grijze veld onder dit veld ziet u het onderwerp zoals dat wordt weergegeven in de e-mail.

Lange omschrijving
U kunt hier een uitgebreide omschrijving invoeren.


Sectie Factuurgegevens

Facturen genereren
Als u wilt dat de verkooporder na afdrukken wordt omgezet in een factuur, vinkt u dit veld aan.

Regels
U kunt hier opgeven welke regels er op de factuur moeten worden afgedrukt. U kunt kiezen uit::

 • Alle regels
 • Alleen geleverde regels

Selectiecode
Hier kunt u de gewenste selectiecode opgeven.

Nulfactuur
Als u voor een nulorder (een order waarvoor het totaalbedrag 0 is) een factuur wilt genereren, vinkt u dit veld aan.

Facturen afdrukken
Met deze optie kunnen de gegenereerde facturen meteen  worden afgedrukt. Indien de optie 'Facturen afdrukken' wordt aangevinkt, zal het scherm 'Facturen afdrukken' naar voren komen zodra de pakbon is afgedrukt en de factuurregels zijn aangemaakt. Alleen gefiatteerde facturen zullen worden afgedrukt. Als de gegenereerde factuur gefiatteerd moet worden omdat een bepaald bedrag wordt overschreden (zoals gedefinieerd in de instellingen), zal de factuur niet worden afgedrukt.

Dit veld is alleen beschikbaar als u rechten heeft verkoopfacturen af te drukken. Dit betekent dat u rechten dient te hebben op het menupad [Factuur, Invoer, Afdrukken / Verwerken].

Sectie Opties / Af te drukken

Afdrukdatum
Hier kunt u de afdrukdatum opgeven voor de order die u gaat afdrukken. U kunt zelf een datum opgeven of een datum selecteren via de kalender. Deze datum komt op de afdruk te staan.

Lay-out
Hier kunt u een lay-out selecteren voor uw order.

Aantal exemplaren
U geeft hier aan hoeveel exemplaren van de (proef)pakbon moeten worden afgedrukt.

Vrije tekstregels
Als u dit veld aanvinkt kunt u vrije tekstregels invoeren die kunnen worden afgedrukt op de pakbon (afhankelijk van de lay-out).

Backorderregels
Als u dit veld aanvinkt, worden ook de verkooporderregels op de pakbon afgedrukt die een latere afleverdatum hebben dan de artikelen die nu worden uitgeleverd. Hieronder vallen ook de verkooporderregels waarvoor u geen afleverdatum heeft ingevuld.

Volledig afgehandelde regels
Door dit veld aan te vinken worden ook de verkooporderregels afgedrukt die al eerder (volledig) zijn uitgeleverd.

Verdichten
Als u dit veld aanvinkt, worden alle verkooporderregels per artikel afgedrukt. Als u dus twee verkooporderregels heeft met hetzelfde artikel, worden deze samengevoegd op de pakbon. Hiervoor moeten wel de volgende variabelen aan elkaar gelijk zijn:

 • artikelcode
 • gewijzigde omschrijving (indien van toepassing)
 • afleverdatum
 • afgeleverd (ja of nee)
 • pakbon afgedrukt (ja of nee)
 • korting (indien van toepassing)
 • prijs
 • nettoprijs
 • resource
 • BTW-code
 • prijslijst (indien van toepassing)
 • magazijn
 • kostenplaats (indien van toepassing)
 • kostendrager (indien van toepassing)
 • statistieknummer (indien van toepassing)
 • afleverland
 • projectcode (indien van toepassing)
 • bestelnummer (indien van toepassing)

Regels met aantal 0
Door dit veld aan te vinken worden ook de verkooporderregels afgedrukt waarvoor het aantal 0 is.

Aantal 1
Als u dit veld aanvinkt, worden bij verkooporderregels met het aantal 1, de waarde 1 afgedrukt. Als u dit veld uitvinkt, wordt dit aantal niet afgedrukt.


Sectie
Tekstregels
In deze sectie kunt u aangeven wat voor soort regels u wilt afdrukken en hoe deze moeten worden verwerkt.

Vrije tekstregels 1-3
Hier heeft u de mogelijkheid een aantal vrije tekstregels in te voeren die worden afgedrukt op de order. Dit moet wel ondersteund worden door de lay-out.Voorbeeld
Voordat u definitief afdrukt, kunt u met de knop 'Voorbeeld" eerst een voorbeeld op uw scherm bekijken om te controleren of alles in orde is.

Start
Met de knop 'Start' drukt u de (proef)pakbon af en wordt de factuur op basis van de order gegenereerd.

Sluiten
Met de knop 'Sluiten' verlaat u het scherm zonder een pakbon af te drukken.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

   
 
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 01.409.689
 Assortment:  Date: 22-08-2003
 Release:  Attachment:
 Disclaimer