One moment please...
 

Hoe kan ik zorgen dat de afleverdatum en de backorderregels op de pakbon duidelijk worden afgedrukt?

Vraag:

Hoe kan ik zorgen dat de afleverdatum en de backorderregels op de pakbon duidelijk worden afgedrukt?

 

Antwoord:

Bij het invoeren van verkooporders en verkoopfacturen wordt in de artikelregels een (geplande) afleverdatum ingevoerd. Als de afleverdatum niet bekend is en dus in backorder wordt geplaats, kunt u het veld leeg laten. Vervolgens wordt door Exact Globe 2000 de afleverdatum op 31-12-2299 vastgesteld, de hoogst mogelijke systeemdatum. De reden hiervoor is dat artikeloverzichten geheel gebaseerd zijn op deze data. Zou de afleverdatum leeg zijn, komen deze artikelen niet op deze overzichten terecht terwijl dat wel wenselijk is.

Op documenten zoals de orderbevestiging, de pakbon of de verkoopfactuur staat het echter niet netjes om een afleverdatum van 31-12-2299 af te drukken. Het is mogelijk om op deze documenten in plaats van deze afleverdatum bijvoorbeeld de tekst "Nog niet gepland" of iets dergelijks af te drukken. Hiervoor dient u de volgende stappen te doorlopen:

 • U opent de lay-out van uw document [Systeem, Logistiek, Lay-outs,...].
 • Als u reeds het databaseveld 'Afleverdatum' in het artikelblok had opgenomen, kunt u deze verwijderen.
 • In de plaats van dit veld maken we twee rekenvelden aan. Eén voor het afdrukken van de geplande afleverdata en één voor het afdrukken van bijvoorbeeld de tekst "Nog niet gepland" voor de nog niet geplande afleverdata (die met een afleverdatum van 31-12-2299). Deze twee velden moeten opelkaar worden gelegd.
 • U maakt het eerste rekenveld aan door te kiezen voor [Bewerken, Toevoegen, Rekenveld]. U voert de volgende gegevens in:

  Veld Actie
  Blok kiezen voor 'Artikelblok'.
  Formule kiezen voor 'Wijzigen' en de volgende formule invoeren: [Afleverdatum] =  "W91231" then " " else [Afleverdatum].
  Resultaat optie 'Datum' aanvinken.
  Overige velden kunt u invoeren naar wens.

  Het resultaat van dit rekenveld is dat een geplande afleverdatum wordt afgedrukt. Als de afleverdatum 31-12-2299 is, wordt niks afgedrukt.
 • Het tweede veld moet ervoor zorgen dat op de lege plekken, die door het eerste veld worden achtergelaten, bijvoorbeeld de tekst "Niet gepland" wordt afgedrukt. U kiest wederom voor [Bewerken, Toevoegen, Rekenveld]. U voert nu de volgende gegevens in:

  Veld Actie
  Blok kiezen voor 'Artikelblok'.
  Formule kiezen voor 'Wijzigen' en de volgende formule invoeren: [Afleverdatum] =  "W91231" then "Niet gepland" else " ".
  Resultaat optie 'Tekst' aanvinken.
  Overige velden kunt u invoeren naar wens.


Nadat u deze aanpassingen heeft ingevoerd, kunt u de layout bewaren. Het resultaat ziet er als volgt uit:

 

 

 

 Main: Support Product Know How
 Cat: FAQ
 Sub: Functional
 Assort: Exact Globe 2000
 Doc Type: Frequently asked questions
 Security level: All - 0
 Rel:
 Doc ID: 02.244.519
 Date: 22-10-2003
 Attachment:
 

 

 

Disclaimer
Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker.