One moment please...
 Documents: Search
Corporate tagEqual to: Support Product Know How-On-line help files-Details  
Page size    
IntroductieVia [Financieel, Grootboek, Kaarten] kunt u op allerlei manieren grootboekkaarten weergeven. Op grootboekkaarten worden het begin- en eindsaldo weergegeven met alle tussenliggende boekingen...

Menu paths Settings ➔ System ➔ Backup/Restore Accountancy ➔ Companies ➔ Backup/Restore IntroductionNote: The Microsoft Azure SQL Database feature is only available for the controlled relea...


IntroductieNaast het op deze wijze uitwisselen van de bankbestanden biedt Exact Compact+ ook de mogelijkheid om de bankbestanden voor de Rabobank automatisch uit te wisselen met een minimale tussenkom...

IntroductieNaast het op deze wijze uitwisselen van de bankbestanden biedt Exact Globe+ ook de mogelijkheid om de bankbestanden voor de Rabobank automatisch uit te wisselen met een minimale tussenkomst...

IntroductieIn Exact Globe+ kun je gebruik maken van elektronisch bankieren en kun je afschriften van verschillende banken importeren, waaronder die van de Rabobank. Je kunt de afschriften uit het pakk...

IntroductieIn Exact Compact+ kun je gebruik maken van elektronisch bankieren en kun je afschriften van verschillende banken importeren, waaronder die van de Rabobank. Je kunt de afschriften uit het pa...

In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je de Rabobank koppeling kunt inrichten. Voordat je de koppeling kunt aanmaken dien je ervoor te zorgen dat het IBAN en de BIC code van h...

In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je de Rabobank koppeling kunt inrichten. Voordat je de koppeling kunt aanmaken dien je ervoor te zorgen dat het IBAN en de BIC code van h...

In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je de Rabobank koppeling kunt inrichten. Voordat je de koppeling kunt aanmaken dien je ervoor te zorgen dat het IBAN en de BIC code van h...

In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je de Rabobank koppeling kunt inrichten. Voordat je de koppeling kunt aanmaken dien je ervoor te zorgen dat het IBAN en de BIC code van h...

[Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Activa, Activastammen]Introductie Een activastam [Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Activa, Activastammen] groepeert activa met hetzelfde afschrijvingsgedrag. Een acti...

IntroductieMet Exact Purchase to Pay krijgt u controle over alle uitgaven van uworganisatie. U kunt de uitgaven beheersen met een proactief goedkeuringsprocesen krijgt beter inzicht in de kosten door ...

Wanneer u gebruik maakt van de Rabo BoekhoudKoppeling voor het automatisch uitwisselen van bankbestanden met de Rabobank en u in Exact Globe Next een betaling of incasso-opdracht verwerkt kunt u dit m...

Wanneer u gebruik maakt van de Rabo BoekhoudKoppeling voor het automatisch uitwisselen van bankbestanden met de Rabobank en u in Exact Compact een betaling of incasso-opdracht verwerkt kunt u dit mete...

FunctiesABS ({value})De functie retourneert de absolute waarde van de ingegeven numerieke waarde. Voorbeeld: ABS (3) en ABS (-3) retourneren de waarde 3.ADDDAYSTelt een aantaldagen op bij een gegeven ...