One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Vaste boekingen

Introductie

Sommige boekingen moet u regelmatig invoeren, zoals boekingen voor afschrijvingen, energierekeningen en vaste bestellingen. Dergelijke boekingen hoeft u niet telkens opnieuw in te voeren. Voor een aantal boekingsperioden kunt u ze namelijk na één keer invoeren automatisch genereren, bijvoorbeeld waar het alle afschrijvingen voor een boekjaar betreft. Dit is efficiënter dan ze stuk voor stuk in te voeren, en bovendien zal het controleren van dergelijke boekingen minder tijd in beslag nemen. Vaste boekingen zijn alleen maar mogelijk in het memoriaal, het verkoopboek en het inkoopboek.

Procedure

Het totale proces voor vaste boekingen bestaat uit het aanmaken van de vaste boeking, het boeken van de vaste boeking, eventueel wijzigen en vervolgens verwerken van de (vaste) boeking.

Vaste boekingen aanmaken

Om gebruik te maken van vaste boekingen dient u de boekingen eerst aan te maken, dit doet u via [Finance: Grootboek, Boeken, Vaste boekingen, Onderhoud]. Kies het dagboektype waarvoor u een vaste boeking aan wilt maken, u kunt kiezen uit Memoriaal, Inkoopboek en Verkoopboek. Vervolgens voert u de boeking in die u later wilt genereren. Met het aanmaken van de boeking is er nog niets geboekt in de financiële administratie, u heeft alleen een template gecreëerd voor de te genereren boekingen.

Vaste boekingen boeken

Om de boekingen daadwerkelijk aan te maken in de financiële administratie dient u de vaste boeking te boeken, dit doet u via [Finance: Grootboek, Boeken, Vaste boekingen, Boeken]. Na het uitvoeren van het boeken staan de vaste boeking als onverwerkte boeking in de financiële administratie.

Wijzigen/ verwerken (vaste) boekingen

Wanneer de vaste boekingen zijn geboekt, zijn het normale onverwerkte boekingen in de financiële administratie. Het wijzigen, verwijderen en verwerken van deze (vaste) boekingen werkt op dezelfde manier als voor gewone boekingen.

Vaste boekingen onderhouden

Wanneer u de vaste boeking (het sjabloon) wilt wijzigen dan kan dit via [Finance: Grootboek, Boeken, Vaste boekingen, Onderhoud]. Selecteer het betreffende dagboektype en open de boeking die u wenst te wijzigen.

Vaste boekingen verwijderen

Vaste boekingen kunnen verwijderd orden via [Finance: Grootboek, Boeken, Vaste boekingen, Verwijderen].

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials > Finance > Vaste boekingen


   

       
   Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
   Category: On-line help files  Security  level: All - 0
   Sub category: Details  Document ID: 18.348.440
   Assortment:  Date: 19-04-2017
   Release:  Attachment:
   Disclaimer