One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Grootboekkoppelingen

Introductie

Boekingen kunnen niet worden verwerkt zonder dat de grootboekkoppelingen zijn vastgelegd, hetgeen betekent dat deze velden gevuld moeten zijn met een grootboekrekening alvorens te kunnen werken met Exact Financials Enterprise. Alvorens grootboekrekeningen te kopppelen, dient u grootboekrekeningen aan te maken via [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen]. Als u de grootboekrekeningen definieert als kostenplaats- en/of kostendragerrekening dient u vooraf eveneens de te koppelen kostenplaatsen en kostendragers aan te maken. Als u voor bepaalde waarden geen grootboekrekening wilt specificeren, kunt u een dummy-grootboekrekening (bv. 999999) aanmaken voor deze waarde(n). Het vastleggen van de grootboekkoppelingen doet u via [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Grootboekkoppelingen].

Uitleg van de velden

De velden zijn verdeeld over verschillende tabbladen, volg de hyperlink om direct naar het gewenste tabblad te gaan.

Tabblad - Grootboekrekening

Kortingen inkoop/ verkoop
Geef hier de grootboekrekening aan waarop bij het afboeken van openstaande posten op crediteuren/ debiteuren de aangegeven kortingen automatisch moeten worden geboekt.

Betalingsverschillen inkoop/ verkoop
Geef hier de grootboekrekening aan waarop bij het afboeken van openstaande posten op crediteuren/ debiteuren de aangegeven betalingsverschillen automatisch moeten worden geboekt. 

Kredietbeperking inkoop/ verkoop
Geef hier de grootboekrekening aan waarop bij het afboeken van openstaande posten op crediteuren/ debiteuren de aangegeven kredietbeperking automatisch moeten worden geboekt. 

Rekenverschillen
Geef de grootboekrekening aan waarop eventuele rekenverschillen dienen te worden geboekt. Rekenverschillen worden geboekt bij het gebruik van vreemde valuta om openstaande posten af te boeken.

Resultaat vorige boekjaren
Bij opening van het boekjaar wordt het saldo van uw winst- en verliesrekening overgeboekt naar de hier aangegeven balansrekening. Als u een nieuw boekjaar heeft geopend en desondanks boekingen maakt in het voorgaande jaar, zal deze grootboekrekening automatisch worden bijgewerkt.

Periodeverdeel
- Vooruitbetaling
Geef hier de tussenrekening aan waarmee vooruitbetaalde kosten van ingeboekte inkoopfacturen worden gecrediteerd bij gebruikmaking van periodeverdeel functionaliteit. De rekening wordt gedebiteerd bij toekenning van de kosten over meerdere perioden. (Verdelen van kosten naar de toekomst).
- Vooruitontvangen
Geef hier de tussenrekening aan waarmee vooruitontvangen opbrengsten van ingeboekte verkoopfacturen worden gedebiteerd bij gebruikmaking van periodeverdeel functionaliteit. De tussenrekening wordt gecrediteerd bij toekenning van de opbrengsten over meerdere perioden. (Verdelen opbrengsten naar de toekomst).
- Te betalen
Geef hier de tussenrekening aan waarmee kosten van ingeboekte inkoopfacturen worden gecrebiteerd bij gebruikmaking van periodeverdeel functionaliteit. De tussenrekening wordt gedebiteerd bij toekenning van de opbrengsten over meerdere perioden. (Verdelen van kosten naar de verleden).
- Te ontvangen
Geef hier de tussenrekening aan waarmee opbrengsten van ingeboekte verkoopfacturen worden gedebiteerd bij gebruikmaking van periodeverdeel functionaliteit. De tussenrekening wordt gecrediteerd bij toekenning van de opbrengsten over meerdere perioden. (Verdelen van opbrengsten naar het verleden).

Tabblad - Kostenplaats

Kortingen inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Kortingen inkoop'/ 'Kortingen verkoop' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Betalingsverschillen inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Betalingsverschillen inkoop'/ 'Betalingsverschillen verkoop' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Kredietbeperking inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Kredietbeperking inkoop'/ 'Kredietbeperking verkoop' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Rekenverschillen
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Rekenverschillen' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Resultaat vorige boekjaren
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Resultaat vorige boekjaren' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Periodeverdeel kosten/ opbrengsten
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Periodeverdeel kosten'/ 'Periodeverdeel opbrengsten' is gedefinieerd als een kostenplaatsenrekening, dient u hier aan te geven welke kostenplaats u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Tabblad - Kostendrager

Kortingen inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Korting inkoop'/ 'Korting verkoop' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Betalingsverschillen inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Betalingsverschillen inkoop'/ 'Betalingsverschillen verkoop' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Kredietbeperking inkoop/ verkoop
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Kredietbeperking inkoop'/ 'Kredietbeperking verkoop' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Rekenverschillen
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Rekenverschillen' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Resultaat vorige boekjaren
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Resultaat vorige boekjaren' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

Periodeverdeel kosten/ opbrengsten
Als de door u aangegeven grootboekrekening 'Periodeverdeel kosten'/ 'Periodeverdeel opbrengsten' is gedefinieerd als een kostendragerrekening, dient u hier aan te geven welke kostendrager u wenst te hanteren wanneer het systeem automatisch een boeking op deze grootboekrekening aanmaakt.

 


Exact Financials > Finance > Grootboekkoppelingen


     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.495.978
 Assortment:  Date: 23-10-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer