One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Export/ Import Bankrekeningnummers

Introductie

Vanaf versie 7.01.11 is het in Exact Financials Enterprise mogelijk om eenvoudig bankrekeningnummers te exporteren, deze vervolgens aan te bieden aan de website http://www.ibanbicservice.nl voor de conversie naar IBAN-formaat, en tot slot zijn de geconverteerde nummers weer eenvoudig te importeren in Exact Financials Enterprise. Hieronder treft u een procedure aan voor het omzetten van uw huidige bankrekeningnummers naar IBAN-nummers.

Procedure

Exporteren huidige rekeningnummers

Exporteer via [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Export, Bankrekeningnummers] uw huidige bankrekeningen.

ISO-land
Kies het land waarvoor u de bankrekeningnummers wilt exporteren. Standaard is dit veld gevuld met NL. Alle Nederlandse bankrekeningnummers worden geëxporteerd. U kunt tevens kiezen voor BE om alle Belgische rekeningnummers te exporteren. Mocht u naast Nederlandse en/ of Belgische rekeningnummers ook (andere) buitenlandse rekeningnummers in uw administratie hebben, dan dient u deze handmatig om te zetten naar IBAN-nummers.

Bestandsnaam
Geef de naam op van het te exporteren csv-bestand. Standaard heet het bestand 'nl-bankrekeningen.csv'. U kunt tevens vóór de bestandsnaam de export directory opgeven, bijvoorbeeld c:/IBAN/nl-bankrekeningen.csv. Het csv-bestand wordt geëxporteerd naar deze directory. Indien u geen directory opgeeft wordt het bestand geëxporteerd naar de installatie directory van Exact Financials Enterprise.

Rekeningnummers converteren

De bankrekeningnummers zijn te converteren middels de website http://www.ibanbicservice.nl.
Op deze website is een IBAN BIC MultiChecker aanwezig die het bestand 'nl-bankrekeningen.csv' omzet naar IBAN bankrekeningnummers. Om dit te kunnen doen dient u zich eerst te registeren op de website. Zodra u dit gedaan heeft kunt u inloggen en onderstaande stappen volgen:

  • Ga naar de website www.ibanbicservice.nl en log in. Vergeet niet eerst de voorwaarden te lezen met betrekking tot de conversie en eventuele bijkomende kosten.
  • Ga naar de IBAN BIC MultiChecker pagina en selecteer de knop “Bestand versturen”. Zoek vervolgens het bestand op dat u heeft geëxporteerd uit Exact Financials Enterprise en bevestig met de knop “OK”.
  • De naam van uw bestand wordt weergegeven, u kunt de verwerking starten middels de knop “Bestand versturen”. Uw bestand wordt dan verzonden naar de IBAN BIC MultiChecker.
  • Ontvangst van uw bestand wordt bevestigd, zodra de verwerking gereed is ontvangt u een email op het door u aangegeven email adres. Verwerking vindt op werkdagen en binnen 24 uur plaats.
  • Sla het ontvangen bestand op.

Bankrekeningtype voor IBAN aanmaken

De controle voor IBAN-nummers is anders dan voor de gewonen bankrekeningnummers. U dient hiervoor een nieuw bankrekeningtype aan te maken via [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Bankrekeningtypes]. Maak een nieuw bankrekeningtype (IBA) aan waarbij 'Type controle' op 'IBAN' staat.

IBAN-nummers importeren

Het ontvangen bestand kunt u importeren via [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Import, Bankrekeningnummers].

Bestandsnaam
Selecteer het bestand dat u van IBAN BIC Multichecker heeft ontvangen.

Type rekening
Voer hier het zojuist aangemaakte bankrekeningtype (IBA) in, zodat de IBAN-controle van toepassing is op de te importeren rekeningen.

De import voegt de IBAN-nummers toe aan de debiteur / crediteur.

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Export/Import bankrekeningnummers


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.902.456
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer