One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Bankieren - Handmatig boeken

[Finance: Bankieren, Bankafschriften, Handmatig boeken]

Introductie

Na het importeren van een bankafschrift kunt u de afschriftregels automatisch laten uitsplitsen in boekingsregels. Het kan echter voorkomen dat niet alle regels automatisch kunnen worden uitgesplitst, u kunt dan via dit menu de regels handmatig uitsplitsen/toewijzen aan openstaande posten.

Wanneer u naar het menupad Handmatig boeken gaat krijgt u een overzicht van alle afschriftregels van alle geïmporteerde, nog niet gejournaliseerde afschriften. Regels die reeds automatisch zijn geboekt herkent u aan een 'Ja' in de kolom 'Uitgesplitst'. U kunt deze regels indien gewenst nog wel bewerken. Het scherm functioneert verder zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials Enterprise. Klik op een regel om deze te bewerken.

Bij de afschriften die getoond worden met Nee in de kolom 'Uitgesplitst' dient handmatig geboekt te worden.

Uitleg van de velden

Wanneer u een regel heeft geopend, ziet u bovenin het scherm de afschriftinformatie. Deze velden kunt u niet bewerken.

Tabblad Uitsplitsingen

Op het tabblad 'Uitsplitsingen' kunt u middels de knoppen 'Toevoegen'/'Verwijderen' regels toevoegen dan wel verwijderen. Het boeken van de afschriftregel is gelijk aan het invoeren van een bank- of giroboeking. Het afhandelen van openstaande posten via het 'Zoek- en selectiescherm openstaande posten' (CTRL+B of F2 in het veld 'Factuurnummer') is tevens gelijk aan de standaard afhandeling.  

Het kan voorkomen dat er storneringsregels worden getoond. Het veld 'Terugdraaien incasso' is dan aangevinkt doordat er in het afschrift een regel met een storneringscode is herkend. In de regels kunt u nu het veld 'Terugdraaien incasso' toevoegen. Dit veld zal gevuld zijn met 'Ja'. Door dit veld aan te passen naar 'Nee' kunt u de regel dan aanpassen door een grootboekrekening in te vullen. Als dat een debiteuren/crediteuren grootboekrekening is dan zult u ook een debiteur/crediteur en factuurnummer moeten ingeven/selecteren.

Het veld 'Omschrijving' wordt ingevuld met de omschrijving uit het afschrift. Wanneer een afschriftregel automatisch herkend is zal de omschrijving beginnen met de ter 'A:'. Handmatig geboekte afschriftregels hebben een omschrijving die begint met 'H:'.

 

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Handmatig boeken afschrift

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.962.635
 Assortment:  Date: 29-06-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer