One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhoud: Periode-datumtabel

[Finance: Bestand, Administratie instellingen, Periode-/ datumtabel, Onderhoud]

Introductie

Door het aanmaken van een periode-/datumtabel definieert u financiële perioden en jaren en koppelt u deze aan kalenderdata. Door financiële perioden te koppelen aan kalenderdata is het mogelijk om, indien gewenst, in Exact Financials met gebroken boekjaren te werken. U maakt een periode-/datumtabel aan via [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Periode-/datumtabel, Onderhoud]. Een periode-/datumtabel kan op diverse manieren worden aangemaakt:

  • Handmatig
    Middels de knop 'Toevoegen' geeft u handmatig in de invoermatrix de financiële perioden en de daaraan gekoppelde kalenderdata aan.

  • Maanden
    Gebruik de optie 'Begin' om een periode-/datumtabel te genereren waarbij elke financiële periode synchroon loopt met een kalendermaand. Gebroken boekjaren ontstaan door een beginmaand groter dan 1 in te voeren. Als u bijvoorbeeld een periode-/datumtabel genereert vanaf maand 2, dan zullen 12 perioden worden aangemaakt waarbij de laatste periode gelijk zal zijn de maand januari van het opvolgende boekjaar. Voor de gegenereerde periode-/datumtabel zal automatisch de laatste datum van de laatste maand worden aangemaakt als correctieperiode.

  • Doorverdelen
    Middels deze optie geeft u aan of u een periode-/datumtabel van 12 gelijke perioden wenst te genereren. Uitgangspunt voor deze verdeling is het aantal dagen.

Uitleg van de velden

Jaar
Voer het jaar in waarvoor u een periode-/datumtabel wilt aanmaken. Als u een jaar ingeeft waarvoor reeds een periode-/datumtabel is gedefinieerd, dan verschijnt de eerder gedefinieerde periode-/datumtabel in de invoermatrix en kan deze eventueel worden gewijzigd.

Begin/Begin: Maand
Markeer de optie 'Begin' om aan te geven dat u een periode-/datumtabel wenst te genereren op basis van de maanden binnen het aangegeven kalenderjaar. Er worden 12 perioden gedefinieerd gerekend vanaf de maand die u ingeeft bij 'Begin: Maand'. Elke periode krijgt de kalenderdata van 1 maand toegerekend.

Doorverdelen/Begindatum/Einddatum
Markeer de optie 'Doorverdelen' als u een periode-/datumtabel voor 12 gelijke perioden wenst te genereren. De verdeling over 12 gelijke perioden worden gebaseerd op de door u ingegeven 'Begindatum' en 'Einddatum'. Elke periode krijgt een gelijk aantal dagen toegekend.

Invoermatrix

De gegevens in de invoermatrix worden automatisch gevuld als u gebruik maakt van de opties 'Begin' en 'Doorverdelen'. Indien gewenst kunt u de gegenereerde tabel bewerken. Maakt u geen gebruik van deze opties, dan kunt u de invoermatrix handmatig vullen door gebruik te maken van de knop 'Toevoegen'.

Periode
Voer de periode in.

Begindatum
Geef de begindatum van de door u gedefinieerde periode in.

Einddatum
Geef de einddatum van de door u gedefinieerde periode in.

Aantal dagen
Dit veld toont u hoeveel dagen de door u aangegeven periode bevat door de door u aangegeven einddatum met de begindatum te vergelijken. Dit veld kunt u niet wijzigen.

Periodetype
Hier kunt u het periodetype aangegeven. U kunt kiezen tussen de waarden 'Normaal' en 'Correctie'. Als u een periode als een correctieperiode typeert, zullen in deze periode geen boekingen automatisch worden gegenereerd. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van de periodeverdeelfunctionaliteit, dan zal in de correctieperiode geen boeking worden aangemaakt. Ook als u automatisch afschrijft, zullen geen afschrijvingsboekingen in de correctieperiode terecht komen. In correctieperioden mag handmatig worden geboekt of mogen boekingen middels EDIS worden geïmporteerd.

Opmerking
Wanneer een volgend boekjaar nog nog niet geopend is worden periode verdeelboekingen wel aangemaakt. Als er gewerkt wordt met 13 perioden waarvan er 1 als correctie perioden wordt gebruikt, zal ook voor deze correctie periode een (niet gewenste) periode verdeelboeking aangemaakt worden. De oorzaak is dat er nog gen periode-datum tabel is aangemaakt waarin de 13e periode als correctieperiode is gedefinieerd. Het openen van het boekjaar en aanmaken van een periode-datumtabel zal dit oplossen.

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials > Finance > Administratie instellingen > Periode-/ datumtabel: onderhouden 

 

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.495.636
 Assortment:  Date: 14-12-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer