One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Aan de slag...algemene opmerkingen!

Exact Financials starten

Introductie

Na installatie kunt u Exact Financials starten. Dit deel beschrijft hoe u dit kunt doen. Voordat u werkelijk gebruik kunt gaan maken van de programmatuur zult u eerst een administratie dienen aan te maken en verschillende instellingen definiëren. U kunt de demo administratie gebruiken om meer vertrouwd te raken met de programmatuur.

Dit deel beschrijft het gebruik van menu's en dialoogvensters. Dit is vooral belangrijk voor nieuwe gebruikers.Opstarten van Exact Financials

Start Exact Financials op door Exact Financials te selecteren via het 'Start' menu. Selecteer de administratie die u wilt gebruiken via het pad [Bestand, Openen administratie]. Bevestig uw keuze door op 'OK' te klikken.

  • Indien er nog geen administraties zijn aangemaakt kunt u de demonstratie administratie gebruiken. Op een later tijdstip kunt u zelf een administratie aanmaken.

Wanneer u voor de eerste keer een administratie opent wordt een aantal records aangemaakt. Nu kunt u gaan werken met Exact Financials.

Schermafhandeling

In dit document wordt de algemene schermafhandeling en navigatie in Exact Financials Enterprise beschreven.

Help

Meest rechts in het hoofdmenu vindt u een vraagteken "?". U kunt deze optie in alle hoofdmenu's benaderen. Hieronder vindt u de volgende opties:

  • Inhoud: toont de helpbestanden met betrekking tot het menu waar u zicht op dat moment bevindt.
  • Systeem help: toont helpbestanden met betrekking tot het systeem en een overicht "opgelost in.." wat per versie de opgeloste issues toont.
  • Release notes: toont per versie de functionele wijzigingen en nieuwe functies in het pakket.
  • Customer portal: Hiermee opent u de inlogmogelijkheid naar de customer portal van Exact.
  • Over: toont de gebruikte licentie, het versieummer en de gebruikte database (versie).

Naast het gebruik van het vraagteken kunt u in de web-client versie overal in Exact Financials Enterprise gebruik maken van de toets "F1" of de knop 'Help' rechts onderin het applicatiescherm om de helpfunctie te activeren.

Inrichting

Voor een eerste start dienen de volgende instellingen en stamgegevens te worden geconfigureerd:

Licentievoucher

Ten eerste zal de aangeschafte licentie dienen te worden ingevoerd. Op uw licentievoucher vindt u de producten die u heeft aangeschaft met hun codes. Als u de licentievoucher invoert, vindt u deze producten en hun codes terug in een tabel. In deze tabel selecteert u de producten van uw licentie en zet u ze in de andere tabel.

Wanneer u voor het eerst met de nieuwe licentie werkt, krijgt u de melding dat uw licentie niet correct is. Als u op 'OK' klikt, wordt de functie voor het invoeren van uw licentievoucher automatisch geopend. U kunt uw licentievoucher ook invoeren in [Systeem: Applicatie, Licentievoucher].

Gebruikers

Vervolgens dient u gebruikers aan te maken om deze toegang te verschaffen tot Exact Financials. Talen

Benoemde gebruikers koppelen aan (hoofd)applicaties

Deze functie wordt automatisch geopend nadat u uw licentievoucher voor de eerste maal heeft ingevoerd. In deze functie kunt u gebruikers benoemen door ze aan een pakket te koppelen. U kiest een pakket en vervolgens koppelt u de gebruikers eraan, door ze van de linker- in de rechtertabel over te zetten. Deze funtie kunt u ook later nog opstarten via [Systeem, Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud] (Tabblad: Licentie).


Exact Financials EnterpriseSysteem 

 

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 25.742.094
 Assortment:  Date: 05-06-2015
 Release: 7.11  Attachment:
 Disclaimer