One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Stappenplan inlezen PKI Overheidscertificaat in Exact Financials

Wanneer u de BTW-aangifte aanmaakt in Exact Financials, dan kunt u deze elektronisch verzenden naar de belastingdienst via het aangifte programma van Exact Online.

Met de invoering van SBR (Standard Business Reporting) gaat de Belastingdienst stapsgewijs over op een nieuw, overheidsbreed kanaal: Digipoort. SBR is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden.
Meer informatie vindt u op op de website van de belastingdienst

Vanaf 1 januari 2014 bent u verplicht de BTW-aangifte en ICP-aangifte via Digipoort bij de belastingdienst aan te leveren. Hiervoor dient u gebruik te maken van een PKIoverheid (type server) certificaat. Voor het versturen van de loonaangifte dient u ook na 1 januari 2014 nog gebruik te maken van een BAPI certificaat en verandert er voorlopig niets.
In Exact Online kunt u gebruik maken van een PKIoverheidscertificaat om de BTW-aangifte en ICP-aangifte te versturen.

Voor de BTW tot en met het jaar 2013
U kunt voor de aangiften over tijdvakken tot en met het kalenderjaar 2013 kiezen om de aangiften te blijven doen via BAPI (Pin of KPN BAPI-certificaat) of u kunt al gebruik maken van het PKIoverheidscertificaat.

Voor de BTW vanaf het jaar 2014
Alle aangiftes die betrekking hebben op enig tijdvak van 2014 of later moeten verplicht worden ingediend via SBR(Digipoort) met een PKI Overheidscertificaat.
 

Alles uitklappen | Alles inklappen | Afdrukken
 

Stap 1Stap 2Stap 3


   

Stap 1


Het aanvragen van een certificaat

   

Stap 2


Het inlezen van het certificaat in Exact Online

   

Stap 3


BTW- of ICP-aangifte uitvoeren en versturen

Stap 1Stap 2Stap 3

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 25.378.141
 Assortment:  Date: 27-11-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer