One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming & Exact Financials: Functionaliteit per versie

Een algemene verhandeling hoe binnen Exact Financials diverse middelen kunnen worden ingezet in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan worden teruggevonden in dit document. Hieronder volgt puntsgewijs welke functionaliteiten in welke versie kunnen worden teruggevonden.

Privacy verhogende maatregelen:

 • Autorisatie (geen wijzigingen tussen 7.20 en 7.24)
 • Data autorisatie (in 7.23 is data autorisatie op factuurcodes toegevoegd)
 • Archivering van stamgegevens (geen wijzigingen tussen 7.20 en 7.24)
 • Actielogging (geen wijzigingen tussen 7.20 en 7.24)
 • Logboek (vanaf versie 7.23 worden autorisatie tabellen standaard gelogd, tevens is standaard logboek rapportage toegevoegd)

Dataminimalisatie:

Stamgegevens 7.247.23 -7.20
Verwijderen 1    
Handmatig verwijderen stamgegevens 1 Ja Ja
Handmatig verwijderen vast verkoopfacturen (ook indien gebruik voor aanmaken verkoopfacturen) Ja Nee 
Bulk verwijderen stamgegevens middels bulkfunctionaliteit 1 Ja Ja
Bulk verwijderen stamgegevens middels bulkfunctionaliteit 1: eigenschappen  Ja  Nee 
Bulk verwijderen stamgegevens middels bulkfunctionaliteit 1: dimensies   Ja  Nee 
Bulk verwijderen stamgegevens middels EDIS 1 Ja Ja
Labelen: Bulk verwijderen (eventueel via taakplanner) 1 Ja  Nee 
     
Anonimiseren 2    
Handmatig anonimiseren 2 Ja Ja
Bulk anonimiseren middels EDIS 2 Ja Ja 
Labelen: debiteuren, crediteuren, werknemers Ja  Nee 
Labelen: eigenschappen op debiteuren, crediteuren, werknemers Ja  Nee 
Labelen: overzicht geoormerkte gegevens Ja  Nee 
Labelen: beheer van persoonsgegevens met eventuele vervaldatum Ja Nee
Labelen: controlelijst Ja Nee
Labelen: bulk anonimiseren (eventueel via taakplanner) 2  Ja Nee
Labelen: bulk valideren (eventueel via taakplanner) 2 Ja Nee
Dossier inzage en dataportabiliteit  Ja  Nee 
     
Vernummeren    
Handmatig vernummeren: debiteuren, crediteuren, werknemers   Ja  Ja 
Handmatig vernummeren: stamgegevens Ja  Nee 
     
Samenvoegen    
Handmatig samenvoegen: debiteuren, crediteuren, werknemers  Ja  Nee 
Labelen: Bulk samenvoegen (eventueel via taakplanner) Ja  Nee 
     

1Als niet in gebruik door transacties.
2Als niet van toepassing op unieke identificatiecode.   

Back to top

Transacties 7.24 7.23 - 7.20
Verwijderen Boekjaren (zowel "alleen details" of "volledig") Ja Ja
                 

                        

Back to top

Documenten 7.24 7.23 - 7.20
Stamgegevens: handmatig verwijderen van hyperlinks / opgeslagen documenten Ja Ja
Onverwerkte gegevens: handmatig verwijderen van hyperlinks / opgeslagen documenten Ja  Ja 
Verwerkte gegevens (transacties): handmatig verwijderen van hyperlinks / database opgeslagen documenten   Nee  Nee 
Verwerkte gegevens (transacties): bulk verwijderen hyperlinks / database opgeslagen documenten door het verwijderen van het boekjaar Ja  Ja 
Verwijderen documentcategorieën met onderliggende documenten op basis van eventuele vervaldatum (ook voor transacties)  Ja  Nee 
Verwijderen documentcategorieën met onderliggende documenten op basis van eventuele vervaldatum middels de taakplanner  Ja  Nee 
Documenten onderhoud: handmatig onderhouden vervaldatum   Ja  Nee 
Bulk verwijderen documenten op basis van entiteit en eventuele vervaldatum (ook voor transacties) Ja  Nee 

                                               

Back to top

Gerelateerde informatie: 

 • General Data Protection Regulation, final version dated 27 April 2016 (pdf) / NL
 • EU Data Protection page
 •  

       
   Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
   Category:  Security  level: All - 0
   Sub category:  Document ID: 28.297.650
   Assortment:  Date: 02-04-2020
   Release:  Attachment:
   Disclaimer