One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Financieel - Afletteren openstaande posten crediteuren

[Financieel: Crediteuren, Openstaande posten, Afletteren]

Afhankelijk van de werkwijze kan het voorkomen dat er in de openstaande posten verschillende openstaande posten voorkomen die samen een saldo van 0,00 vertegenwoordigen. Denk hierbij aan creditnot's of correctie boekingen. Deze posten kunt u afletteren waardoor het aantal openstaande posten inzichtelijker wordt.

Selectie

Crediteur
Kies een debiteur of een traject van debiteuren, waarvoor u een advieslijst wilt aanmaken.

Boekstuknummer
Kies een reeks boekstuknummers 

Datum
Kies een datumtraject 

Factuur: Vervaldatum 
Kies een traject van vervaldata.

Voorkeuren

Toon selectie
Wanneer u deze optie niet selecteert zal het afletteren direct uitgevoerd worden. Als de optie wel geselecteerd is, worden de geselecteerde posten getoond en dienen de posten gemarkeerd te worden.

Selectiemethode
Bepaald welke openstaande posten geselecteerd worden. Er zijn 3 selectiemethoden:

  1. Crediteurensaldo: Het totaal van alle posten uit de selectie waarbij het totaalsaldo van een crediteur niet groter mag zijn dan het Bedrag SV (Verschil)
  2. Tegenovergestelde openstaande post: Positieve en negatieve openstaande posten waarbij het verschil tussen een positieve en een negatieve post niet groter is dan 'Bedrag SV (Verschil)' 
  3. Creditnota: Toont alle crediteurenposten als er een negatief openstaande post voorkomt (het Bedrag SV (Verschil) heeft geen invloed)

Bedrag SV (Verschil)
Door een verschilbedrag in te geven kan een selectie van posten die niet geheel optelt tot 0,00, ook afgeletterd kan worden.

Verschilcode
Wanneer de geselecteerd openstaande posten een (toegestaan) verschil hebben kunt u hier aangeven wat er met het restbedrag moet gebeuren:

  • Niet afboeken: Voor het rest bedrag blijft een openstaande post bestaan met de details (bv vervaldatum) van de laatst afgeletterde post
  • Betalingsverschillen: Het restbedrag wordt afgeboekt op de rekening 'Betalingsverschillen' uit de Grootboekkoppelingen

Datum
Selecteer de datum waarop de memoriaalboeking die het gevolg is van de aflettering geregistreerd wordt.

Dagboek
Selecteer het (memoriaal) dagboek waarin de afletterboeking aangemaakt moet worden.
Opmerking:In het onderhoud van het dagboek kan worden aangegeven of er geboekt kan worden met vreemde valuta (variabele valutacode); dit maakt het mogelijk om posten die (af)geboekt zijn met een andere valuta ook afgeletterd kunnen worden.

Jaar
Selecteer het boekjaar waarin de afletterboeking aangemaakt moet worden.

Periode
Selecteer het boekjaar waarin de afletterboeking aangemaakt moet worden.

 

Opmerking: 
Openstaande posten die in een betaalrun zijn opgenomen of waarvoor een bankafschrift is ingelezen worden niet geselecteerd.


Exact Financials > Financieel > Afletteren openstaande posten crediteuren


 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.646.858
 Assortment:  Date: 07-12-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer