One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Automatisch boeken afschrift

[Finance: Bankieren, Bankafschriften, Automatisch boeken]

Introductie

Na het importeren van een bankafschrift kunt u de afschriftregels automatisch laten uitsplitsen in boekingsregels.

Het menupad Automatisch boeken toont een overzicht van alle afschriftregels van alle geïmporteerde, nog niet gejournaliseerde afschriften.

 

Uitleg van de velden

Op het tabblad criteria kunt u een filter aangeven waarmee uit de geimporteerde afschriften geselecteerd kan worden. Wanneer u niets wijzigt worden alle geimporteerde, nog niet gejournaliseerde afschriften getoond op het tabblad selectie.

U kunt nu een of meer afschriften markeren en deze zullen automatisch geboekt/afgeletterd worden voor iedere afschriftregel waarbij een openstaande post of waarvoor een afboekscenario gevonden wordt.

 

Het is dus ook mogelijk om automatisch te boeken als er geen openstaande post aan een afschriftregel ten grondslag ligt. Denk hierbij aan terugkerende betalingen zoals bijvoorbeeld voor energie.
Om een automatische boeking te laten genereren dient een scenario aangemaakt te worden in het bankdagboek waarin het afschrift geboekt wordt. (Let op, In [Finance; Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken] dient de optie Scenario aangevinkt te worden).
Maak nu een scenario aan in [Finance; Grootboek, Boeken, Scenario] waarbij de kostenrekening en eventuele andere analytische waarden zoals kostenplaatsen gekoppeld worden.
Vervolgens dient aangegeven te worden in welke gevallen de scenario boeking van toepassing is: In het bankdagboek kunt u op het tabblad 'Bankafschriften' met de knop 'Toevoegen' de uitsplitsregel aanmaken. U kunt hier de volgende criteria aangeven:
- Bankrekening.
- Omschrijving. U kunt hier een een omschrijving ingeven zoals die in het afschrift wordt meegegeven. U kunt hierbij gebruik maken van een 'wildcard' zoals *. Een voorbeeld hiervan: In het afschrift staat bij de betaling 'Energie november'. Om dit te herkennen kunt u aangeven 'Energie*'.
- Scenario: koppel het scenario.

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Automatisch boeken afschrift

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.815.475
 Assortment:  Date: 18-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer