One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Bijwerken "na boeken"

[Finance: Grootboek, Verwerken, Bijwerken na boeken]

Introductie

Door het opstarten van de functie 'Bijwerken na boeken', start u als het ware een proefverwerking op. Deze verwerkingsfunctie gebruikt u om de balansen/ grootboekmutaties bij te werken voor de velden van financiële boekingen waarvan de financiële verwerking normaal gesproken de waarde vult. U kunt 'Bijwerken na boeken' opstarten via [Finance: Grootboek, Verwerken, Bijwerken "na boeken"].

Naast het bijwerken van de financiële boekingen kunt u via de functie 'Bijwerken na boeken' tevens de automatische boekingen die normaal bij verwerking worden aangemaakt laten genereren. Het gaat hierbij om BTW-boekingen, valutaverschillen, rekenverschillen en periodeverdeelboekingen.

Het verdient aanbeveling om de functie 'Bijwerken na boeken' toe te voegen als dagelijks uit te voeren taak aan de taakplanner. Op deze wijze worden de grootboekmutaties/ balansen 's nachts automatisch bijgewerkt met de ingevoerde boekingen van de dag ervoor.

Uitleg van de velden

De schermafhandeling van de functie 'Bijwerken "na boeken"' is gelijk aan andere verwerkingsfuncties binnen Exact Financials Enterprise. In dit document worden alleen de belangrijkste/ afwijkende velden beschreven.

Sectie Voorkeuren

Laatste datum van proefverwerking
In dit veld wordt de datum getoond waarop de laatste keer gebruik is gemaakt van de functie 'Bijwerken na boeken', u kunt dit veld niet handmatig aanpassen.

Details
Selecteer deze optie als u naast het verwerken van de boekingen ook de automatisch boekingen voor bijvoorbeeld BTW en periodeverdeel aan wilt maken.

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Boekingen: Bijwerken na boeken

 

   

       
   Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
   Category: On-line help files  Security  level: All - 0
   Sub category: Details  Document ID: 17.494.892
   Assortment:  Date: 15-07-2014
   Release:  Attachment:
   Disclaimer