One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhoud: Structuren

[Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Structuren]

Introductie

U maakt gebruik van structuren als u de balanstotalen van een door u zelf vooraf gedefinieerde dwarsdoorsnede wenst op te stellen voor een groep van grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers of kostensoorten. Daarnaast kunt u een structuur van administraties maken voor de afhandeling van betalingen over administraties heen. Een structuur maakt u aan in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Structuren].

Uitleg van de velden

Structuur
Om een nieuwe structuur aan te maken voert u in dit veld de code voor de nieuwe structuur in. U kunt tevens een reeds aangemaakte structuur selecteren om deze te bewerken.

Structuurtype
Geef het structuurtype aan. U kunt een structuur aanmaken voor administraties, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers en kostensoorten.

Omschrijving
Geef de structuur een bijpassende omschrijving.

Invoermatrix - Structuur (linkerzijde)

Onder 'Structuur' ziet u de aangemaakte structuur. Een structuur bestaat altijd uit een aantal basisniveaus en de daaraan gekoppelde entiteiten.

Begin
Het eerste veld is altijd 'Begin'. Wanneer u een bestaande structuur opent en u dubbelklikt op 'Begin' worden de onderliggende basisniveaus en entiteiten getoond. Als u een nieuwe structuur aanmaakt ziet u hier alleen de waarde 'Begin'. Klik met de rechtermuisknop op 'Begin' om een nieuw basisniveau toe te voegen, dit kan ook via de knop 'Toevoegen'.

Basisniveaus
Wanneer u een bestaande structuur opent en u dubbelklikt op 'Begin' worden de onderliggende basisniveaus getoond. Klik met uw rechtermuisknop op een basisniveau om een onderliggend niveau aan te maken 'Nieuw: basisniveau' of om een entiteit te koppelen 'Nieuw: entiteit'.

Invoermatrix - Entiteiten (rechterzijde)

Type entiteit: Label
Dit veld toont tot welke waarde de betreffende eniteit behoort: basisniveau of entiteit.

Entiteitscode
Wanneer u kiest voor het aanmaken van een nieuw basisniveau, kunt u in dit veld de code voor het nieuwe basisniveau opgeven.
Wanneer u kiest voor het aanmaken/ koppelen van een eniteit, kunt u in dit veld (middels CTRL+B/ F2) de betreffende entiteit selecteren.

Omschrijving
Geef het aangemaakte basisniveau een bijpassende omschrijving. Wanneer u een entiteit koppelt wordt de omschrijving van de geselecteerde entiteit hier getoond, deze kunt u niet wijzigen.

Voorbeeld
U wilt een tweede verdichtingsschema aanmaken voor uw grootboekrekeningen.

  • Kies bij 'Structuurtype' voor 'Grootboekrekening'.
  • Klik op 'Toevoegen' om de basisniveaus aan te maken, bijvoorbeeld Vaste Activa, Vlottende Activa, etc.
  • Eventueel kunt u deze basisniveaus nog weer verder onderverdelen door wederom een basisniveau toe te voegen. Selecteer 'Vaste Activa' en klik op 'Toevoegen' om bijvoorbeeld Gebouwen, Inventaris, etc. toe te voegen.
  • Koppel vervolgens de entiteiten (grootboekrekeningen) aan de basisniveaus. Selecteer 'Inventaris', kies rechtermuisknop 'Nieuw: basisentiteit', klik op CTRL+B in het veld 'Entiteitscode' en selecteer de betreffende grootboekrekening(en).

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Stamgegevens > Structuren


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.496.049
 Assortment:  Date: 09-08-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer