One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Dimensies

[Finance: Bestand, Administratie instellingen, Dimensies]

Introductie

Dimensies definieert u om naar door u zelf gedefinieerde entiteiten te kunnen verbijzonderen. Een dimensie zou u kunnen zien als een "extra lijstje met kostenplaatsen". Middels het gebruik van dimensies, kunt u vijf extra entiteiten definiëren waarnaar u de kosten en opbrengsten zou kunnen verbijzonderen. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan het gebruik een dimensie om "Rayons", "Sector" of "Kenteken" vast te leggen. U legt de dimensies vast via [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Dimensies].

Per tabblad kunt u een dimensie definiëren. De instellingen zijn voor alle tabbladen gelijk.

Uitleg van de velden

Tabblad - Dimensie (1 t/m 5)

Aan
Door deze optie aan te vinken, geeft u aan dat u deze dimensie wenst te activeren voor gebruik.

Omschrijving enkelvoud
Geef hier de omschrijving van de door u gedefinieerde entiteit in, in enkelvoud (bijvoorbeeld kenteken). De door u gedefinieerde omschrijving zal in de programmatuur als omschrijving van deze dimensie worden gebruikt.

Omschrijving meervoud
Geef hier de omschrijving van de door u gedefinieerde entiteit in, in meervoud (bijvoorbeeld kentekens). De door u gedefinieerde omschrijving zal in de programmatuur als omschrijving van deze dimensie worden gebruikt.

Gebruik referentietabel
Geef aan of u een referentietabel wilt gebruiken voor deze dimensie. Als u geen referentietabel gebruikt kan bij verbijzondering naar deze dimensie een vrije waarde worden ingegeven. Als u wel een referentietabel gebruikt kan de gebruiker bij verbijzondering naar deze dimensie kiezen uit een aantal vaste waarden. Deze waarden dient u vast te leggen in respectievelijk [Finance: Analytisch, Stamgegevens, Onderhoud, Dimensie 1 t/m 5].

Invoer
Geef aan of het gebruik van een dimensie uitgeschakeld, facultatief of verplicht is. 

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Administratie instellingen > Dimensies

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.980
 Assortment:  Date: 31-01-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer