One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Electronic banking: Onderhoud: Dagboekkoppeling betalingen

[Financieel: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboekkoppelingen betalingen]

Introductie

Middels dagboekkoppelingen voor de betalingen geeft u aan voor welk dagboek welk formaat betalingen aangemaakt kunnen worden. Dagboekkoppelingen maakt u aan via [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboekkoppeling betalingen].

Uitleg van de velden

Dagboeknummer
Geef het nummer van het bank- of giroboek in waarvoor u de koppeling wenst aan te maken. Als u een dagboek selecteert waarvoor reeds een koppeling is aangemaakt, worden de gegevens hiervan op het scherm getoond.

Tabblad - Algemeen

Binnenlands

Formaat
Selecteer het formaat waarvan u gebruik wenst te maken voor uw binnenlandse betalingen. De formaten kunnen aan een dagboek gekoppeld worden als ten eerste het bankrekeningtype van het dagboek wordt ondersteund door het desbetreffende formaat en ten tweede de aan het dagboek gekoppelde ISO-valuta wordt ondersteund door het desbetreffende formaat. Indien niet aan één van beide controles wordt voldaan, is het formaat niet selecteerbaar. U selecteert het volgende formaat:

 • EU - SEPA PAIN

Directory
Geef de directory aan waar u de binnenlandse betaalbestanden op wenst te slaan. Bij het aanmaken van het betaalbestand zal het bestand in deze directory worden geplaatst.

Als u gebruik maakt van de WebUI dient de export directorie als een share aangegeven te worden waarbij de gebruiker die de betalingen verricht, schrijfrechten op die share moet hebben. (Voorbeeld \\<servernaam>\bank).  Heeft de gebruiker geen rechten op de share of bestaat de bestandenmap niet dan zal het betaalbestand in de \temp map in de installatie folder geplaatst worden.

Bestandsnaam
Geef de naam van het binnenlandse betaalformaat aan, bijvoorbeeld clieop03. Wanneer u gebruik maakt van het formaat EU - SEPA kunt u ook een voorloopcode aanmaken, bijvoorbeeld SEPA*. Het aangemaakte betaalbestand zal dan beginnen met deze term. De bestandsnaam wordt dan SEPA_PAINBE03_enz.
Middels de rechter muisknop kunt u operators, velden, parameters selecteren en daarmee de bestandsnaam waarmee het incasso- of betaal bestand aangemaakt wordt zelf definieren.

Buitenlands

Formaat
Selecteer het bestandsformaat waarin de buitenlandse betalingen worden aangemaakt. U heeft de keuze uit de volgende formaten:

 • BE I.4 - Belgisch buitenlands formaat
 • DE DTAZV - algemeen Duits buitenlands formaat
 • NL BTL91 - NL buitenlands formaat
 • EU - PAIN Non-SEPA

Directory
Geef de directory aan waar u de binnenlandse betaalbestanden op wenst te slaan. Bij het aanmaken van het betaalbestand zal het bestand in deze directory worden geplaatst.

Als u gebruik maakt van de WebUI dient de export directorie als een share aangegeven te worden waarbij de gebruiker die de betalingen verricht, schrijfrechten op die share moet hebben. (Voorbeeld \\<servernaam>\bank).  Heeft de gebruiker geen rechten op de share of bestaat de bestandenmap niet dan zal het betaalbestand in de \temp map in de installatie folder geplaatst worden.

Bestandsnaam
Geef de naam van het buitenlands betaalformaat aan, bijvoorbeeld BTL91.TXT. Wanneer u gebruik maakt van het formaat EU - PAIN Non-SEPA kunt u ook een voorloopcode aanmaken, bijvoorbeeld NON-SEPA*. Het aangemaakte betaalbestand zal dan beginnen met deze term. De bestandsnaam wordt dan NON-SEPA_PAINBE03_enz.
Middels de rechter muisknop kunt u operators, velden, parameters selecteren en daarmee de bestandsnaam waarmee het incasso- of betaal bestand aangemaakt wordt zelf definieren.

Bankcode
Dit veld is alleen beschikbaar indien u bij 'Formaat (Buitenlands)' hebt gekozen voor 'NL BTL91'. Voer hier de bankcode van de bank in die de betaling verwerkt.

Invoermatrix

Indien u werkt met meerdere valuta kunt u in de matrix de valuta koppelen die opgenomen mogen worden in het betaalbestand. Gebruik de knop 'Toevoegen' om valuta te koppelen.

Valuta
Door ISO-valuta aan formaten te koppelen, wordt naar aanleiding van de ISO-valuta van de openstaande posten en de ISO-valuta van het bankboek bepaald welke betalingen in aanmerking komen om in het desbetreffende formaat opgenomen te worden. Alleen valuta die door het desbetreffende formaat worden ondersteund kunnen worden gekoppeld.

Standaard
Geef in de dagboekkoppeling aan dat alle transacties in een specifieke valuta in eerste instantie moeten worden betaald vanuit het geselecteerde dagboek door de valuta in kwestie als 'Standaard' te markeren.

Tabblad-Betaalopdrachten

SEPA
XML-definitiecode
Dit veld is alleen beschikbaar indien u bij 'Formaat (Binnenlands)' heeft gekozen voor 'EU - PAIN SEPA'. Dit veld is verplicht. Selecteer hier de XML-definitie die gebruikt moet worden voor het aanmaken van het betaalbestand. U dient de XML-definitie eerst te importeren via [System: XML, Import XML-script]. De beschikbare definities vindt u in de installatie directory van Exact Financials Enterprise in de map cd\database\data\xml\nl.

XML-definitiecode (Structuur)
Dit veld is alleen beschikbaar indien u bij 'Formaat (Binnenlands)' heeft gekozen voor 'EU - PAIN SEPA'. Dit veld is verplicht. Selecteer hier de XML-definitie die gebruikt moet worden voor het aanmaken van het betaalbestand. U dient de XML-definitie eerst te importeren via [System: XML, Import XML-script]. De beschikbare definities vindt u in de installatie directory van Exact Financials Enterprise in de map cd\database\data\xml\nl.

Verplicht: BIC (Binnenlands)
Door dit veld aan te vinken zal bij het aanmaken van een betaalbestand naast het bankrekeningnummer van de crediteur ook de BIC-code gevuld moeten zijn. Wanneer bij het bankrekeningnummer van de crediteur geen BIC-code is vastgelegd resulteert dit in een foutmelding: BIC <bankrekeningnummer>: Mag niet leeg zijn. Een bankrekening van een crediteur wordt als binnenlands gekenmerkt indien de eerste twee posities van het IBAN van de bankrekening van de crediteur gelijk zijn aan de eerste twee posities van het IBAN van het bankboek.

Verplicht: BIC (Buitenlands)
Door dit veld aan te vinken zal bij het aanmaken van een betaalbestand naast het bankrekeningnummer van de crediteur ook de BIC-code gevuld moeten zijn. Wanneer bij het bankrekeningnummer van de crediteur geen BIC-code is vastgelegd resulteert dit in een foutmelding: BIC <bankrekeningnummer>: Mag niet leeg zijn. Een bankrekening van een crediteur wordt als buitenlands gekenmerkt indien de eerste twee posities van het IBAN van de bankrekening van de crediteur ongelijk zijn aan de eerste twee posities van het IBAN van het bankboek.

Maximum aantal opdrachten
In dit veld kunt u een maximum aantal regels voor een betaalbestand definiëren. Als er meer posten dan dit aantal geselecteerd zijn om te betalen zal een extra betaalbestand aangemaakt worden. De standaard waarde van dit veld is 0 waarmee is aangegeven dat er geen maximum aan het aantal betaalregels is gesteld. Dit veld is alleen actief als het formaat van het betaalbestand van het type SEPA is.

Non-SEPA
Vanaf versie 7.20 kunt u gebruik maken van dezelfde PAIN definitie code als voor de binnenlandse betalingen (Pain.001.001.03). Exact zal de binnenlandse en buitenlandse ( of beter: SEPA/NON-SEPA) betalingen scheiden en in aparte betaalbestanden aanmaken.

XML-definitiecode
Dit veld is alleen beschikbaar indien u bij 'Formaat (Buitenlands)' heeft gekozen voor 'EU - PAIN Non SEPA'. Dit veld is verplicht. Selecteer hier de XML-definitie die gebruikt moet worden voor het aanmaken van het betaalbestand. U dient de XML-definitie eerst te importeren via [System: XML, Import XML-script]. De beschikbare definities vindt u in de installatie directory van Exact Financials Enterprise in de map cd\database\data\xml\nl.

XML-definitiecode (Structuur)
Dit veld is alleen beschikbaar indien u bij 'Formaat (Binnenlands)' heeft gekozen voor 'EU - PAIN Non SEPA'. Dit veld is verplicht. Selecteer hier de XML-definitie die gebruikt moet worden voor het aanmaken van het betaalbestand. U dient de XML-definitie eerst te importeren via [System: XML, Import XML-script]. De beschikbare definities vindt u in de installatie directory van Exact Financials Enterprise in de map cd\database\data\xml\nl.

Verplicht: BIC
Door dit veld aan te vinken zal bij het aanmaken van een betaalbestand naast het bankrekeningnummer van de crediteur ook de BIC-code gevuld moeten zijn. Wanneer bij het bankrekeningnummer van de crediteur geen BIC-code is vastgelegd resulteert dit in een foutmelding: BIC <bankrekeningnummer>: Mag niet leeg zijn. Een bankrekening van een crediteur wordt als binnenlands gekenmerkt indien de eerste twee posities van het IBAN van de bankrekening van de crediteur gelijk zijn aan de eerste twee posities van het IBAN van het bankboek.

Maximum aantal opdrachten
In dit veld kunt u een maximum aantal regels voor een betaalbestand definiëren. Als er meer posten dan dit aantal geselecteerd zijn om te betalen zal een extra betaalbestand aangemaakt worden. De standaard waarde van dit veld is 0 waarmee is aangegeven dat er geen maximum aan het aantal betaalregels is gesteld. Dit veld is alleen actief als het formaat van het betaalbestand van het type SEPA is.

 

Tabblad – Incasso 

SEPA 

XML-definitie
Selecteer een XML-definitiecode. Wanneer het zoekscherm geen XML-definities toont dienet deze geimporteerd te worden via [Systeem: XML, XML-script,Import]. Selecteer het bestand pain.008.001.02.xdf uit de map <installatiefolder Financials>\cd\xml\nl voor de Nederlandse definitie. Voor de Belgische definitie selecteert u pain.008.001.02.xdf uit de folder <installatiefolder Financials>\cd\xml\be. 

Verplicht: BIC (Binnenlands)
Door dit veld aan te vinken zal bij het aanmaken van een incassobestand naast het bankrekeningnummer van de debiteur ook de BIC-code gevuld moeten zijn. Een bankrekening van een debiteur wordt als binnenlands gekenmerkt indien de eerste twee posities van het IBAN van de bankrekening van de crediteur gelijk zijn aan de eerste twee posities van het IBAN van het bankboek.

Verplicht: BIC (buitenlands)
Door dit veld aan te vinken zal bij het aanmaken van een incassobestand naast het bankrekeningnummer van de debtieur ook de BIC-code gevuld moeten zijn. Wanneer bij het bankrekeningnummer van de debiteur geen BIC-code is vastgelegd resulteert dit in een foutmelding: BIC <bankrekeningnummer>: Mag niet leeg zijn. Een bankrekening van een debiteur wordt als buitenlands gekenmerkt indien de eerste twee posities van het IBAN van de bankrekening van de debiteur ongelijk zijn aan de eerste twee posities van het IBAN van het bankboek.

Maximaal aantal opdrachten (SDD)
In dit veld kunt u een maximum aantal regels voor een incassobestand definiëren. Als er meer posten dan dit aantal geselecteerd zijn om te incasseren zal een extra incassobestand aangemaakt worden. De standaard waarde van dit veld is 0 waarmee is aangegeven dat er geen maximum aan het aantal incassoregels is gesteld. Dit veld is alleen actief als het formaat van het betaalbestand van het type SEPA is.

Bestand

Directory 
Geef een directorie op waarin u het incassobestand wilt aanmaken. Zie ook 'Aanmaken betaal-/incassobestand naar een vaste netwerklocatie'

Bestandsnaam
Hier kunt u volgens de logica zoals geldt bij het aanmaken van een formule een masker voor de bestandsnaam van het incasso bestand definieren. 

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Dagboekkoppelingen betalingen

       
   Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
   Category: On-line help files  Security  level: All - 0
   Sub category: General  Document ID: 17.495.410
   Assortment:  Date: 29-03-2017
   Release:  Attachment:
   Disclaimer