One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Grootboekkaarten

Introductie

Een grootboekrekening is de basis van uw financiële administratie. Zonder grootboekrekeningen kunt u geen financiële feiten registreren. De boekingen op een grootboekrekening worden geregistreerd op een grootboekkaart. De grootboekkaarten bieden een gedetailleerd inzicht in het saldo van een grootboekrekening. U kunt grootboekkaarten opvragen via [Finance: Grootboek, Grootboekkaarten].

Uitleg van de velden

De werking van het overzicht 'Grootboekkaarten' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Een toelichting op de belangrijkste/ afwijkende velden:

Entiteit (ID)
In de sectie 'Selectie' heeft u de mogelijkheid om te selecteren op 'Entiteit (ID)'. Middels deze optie kunt u aangeven of u verwerkte of onverwerkte boekingen wilt weergeven. Wanneer u 'Entiteit (ID)' selecteert worden de volgende opties getoond:

  • Grootboekmutaties. Om de verwerkte boekingen (mutaties) te tonen.
  • Financiële boekingsregel. Om informatie uit de subregels van de onverwerkte boekingen te tonen. Deze optie wordt meestal gebruikt in combinatie met de optie 'Financiële boeking'.
  • Financiële boeking. Om informatie uit de kopregel van de onverwerkte boekingen te tonen. Deze optie wordt meestal gebruikt in combinatie met de optie 'Financiële boekingsregel'.
  • Verslag: Rekening-courant. Wanneer u werkt met rekening-courant kunt u deze optie aanvinken om de informatie uit de rekening-courantboekingen weer te geven.

Het is uiteraard ook mogelijk om een combinatie van bovenstaande opties te gebruiken. Indien u niet selecteert op Entiteit (ID) worden alle typen boekingen getoond.

Voorkeuren
Tonen: Dochterondernemingen
Wanneer de administartie een moederadministratie is kan met deze instelling ook een grootboekkaart van een dochteradministratie opgevraagd worden.
Alle: Grootboerekeningen 
Toont ook grootboekrekeningen waarop geen saldo staat.

Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:


Exact Financials Enterprise > Finance > Grootboekkaarten


 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.812.947
 Assortment:  Date: 27-08-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer