One moment please...
 
Exact Financials   
 

Finance - Invoer Scenario's

[Finance: Grootboek, Boeken, Scenario, Onderhoud]

Introductie

Scenarioboekingen maken het mogelijk om het invoeren van soortgelijke steeds terugkerende boekingsregels te vereenvoudigen. U definieert de boekingsregels vooraf, waarbij u per veld aangeeft of u de waarde tijdens het invoeren van de boeking wilt kunnen wijzigen of niet. Scenarioboekingen zijn mogelijk in de volgende dagboeken: bankboek, kasboek, giroboek, verkoopboek, inkoopboek en het memoriaal. Bij gebruikmaking van deze functionaliteit kunt u vooraf gedefinieerde subregels genereren tijdens het invoeren van de boeking.

Om scenarioboekingen in te kunnen voeren dient u eerst een scenario aan te maken via [Finance: Grootboek, Boeken, Scenario, Invoer Scenario's].

Uitleg van de velden

Scenario
Geef het scenario een code/ naam. Op basis van deze waarde kunt u bij het invoeren van boekingen het scenario selecteren.

Omschrijving
Direct achter het veld scenario kunt u een omschrijving voor het scenario ingeven.

Dagboeknummer
Selecteer het dagboek waarvoor u het scenario wilt aanmaken. U kunt alleen dagboeken selecteren waarbij in het onderhoud de optie 'Scenario' is geactiveerd. 

Subregels
Per regel geeft u aan welke velden met welke waarde gevuld dienen te worden. Tevens geeft u per veld aan of de voorgedefinieerde waarde van het veld gewijzigd mag worden tijdens het invoeren van de boeking. U hoeft geen waarde te vullen, u kunt het veld ook leeg laten en aangeven dat het veld gewijzigd mag worden. Houd bij het invoeren van het scenario rekening met eventuele verplichte velden.

Voorbeeld
U voert een scenario in voor verkoopboekingen. In de kolom 'GB-rekening' voert u de waarde '8000' (grootboekrekening voor de omzet) in. In het veld 'Wijzig: GB-rekening' (direct achter 'GB-rekening') geeft u vervolgens aan of tijdens het invoeren van verkoopboekingen er een andere grootboekrekening geselecteerd mag worden ('Ja') of niet ('Nee').

U kunt middels de rechtermuisknop en dan 'Meer...' eventueel kolommen toevoegen of verwijderen. 
Kies voor 'Bewaren' om het scenario op te slaan. U kunt het scenario nu selecteren tijdens het invoeren van boekingen in het aangegeven dagboek.

Gerelateerde onderwerpen   


Exact Financials Enterprise > Finance > Scenario > Scenario's invoeren


   

       
   Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
   Category: On-line help files  Security  level: All - 0
   Sub category: Details  Document ID: 17.495.970
   Assortment:  Date: 18-07-2014
   Release:  Attachment:
   Disclaimer