One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Automatisch storneren van incasso's (non-SEPA)

[Finance: Bankieren, Telebankieren, Boeken dagafschriften, Automatisch boeken]

Inleiding

Als u openstaande posten middels de module "Debtor banking" incasseert, kan een situatie ontstaan waarbij een openstaande post (door tal van redenen) niet kan worden geïncasseerd: er is sprake van een stornering. Er zijn twee momenten waarop er sprake van stornering kan zijn, te weten:

 1. Het moment waarop u uw incassobestand aan uw eigen bank aanbiedt.
 2. Het moment waarop de bank van de debiteur het bedrag wenst af te schrijven.

Clieop03
Als het openstaande bedrag door u is geïncasseerd, dan heeft u middels een (Clieop03) incassorun uw bank opdracht gegeven de openstaande bedragen te incasseren. Zie [Incasso/Domiciliëring]. De specificatie op uw afschrift vindt plaats per incassorun. Het geïncasseerde bedrag wordt netto op het afschrift getoond. Zo ziet u een totaalbedrag op uw afschrift terug voor de (geslaagde) geïncasseerde gelden en worden (afhankelijk van uw contract met de bank) de gestorneerde incasso opdrachten individueel aangegeven. U kunt ook via Equens de gestorneerde incasso's laten specificeren middels een VerwInfo 4.1 Type B formaat.  Exact Financials Enterprise kan de aangegeven storneringen verwerken van respectievelijk MT940 (Diverse banken), GMU02 (ING) en CODA 2.3. Op basis van vooraf gedefinieerde storneringscodes is Exact Financials Enterprise in staat geïncasseerde openstaande posten te heropenen.

Daarnaast wordt voor Nederland VerwInfo 4.1 Type B (Equens) ondersteund. Ook VerwInfo 4.1 Type A wordt ondersteund, met dien verstande dat van type A alleen de incasso's kunnen worden teruggedraaid. Aangegeven geweigerde betalingen binnen VerwInfo 4.1 kunnen niet worden afgehandeld.  

Procedure

 • Vastleggen storneringscodes
 • Vastleggen storneringstermijn (dagen)
 • Automatisch boeken
 • Handmatig boeken
 • Journaliseren

Vastleggen storneringscodes

In [Finance: Tabellen, Stamgegevens, Onderhoud, Bankieren, Banken] tabblad betalingskenmerk geeft u de storneringscode of de R-codes (SEPA) aan voor het van u van toepassing zijnde formaat. Deze storneringscode wordt door de bank voor het desbetreffende formaat bepaald. De in het rapportageformaat meegegeven storneringscode scheidt de reguliere afschriftregels van de storneringen.

Clieop03

Bank

Formaat 

Storneringscode

ABN AMRO

MT940 

N193

ING

GMU02 

INCC 

Voor het inlezen van VerwInfo 4.1 Type B, behoeven geen storneringscodes te worden vastgelegd. Alle in een VerwInfo 4.1 voorkomende mutaties betreffen gestorneerde incasso's. 

Vastleggen storneringstermijn (incasso) (Dagen)

In [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken] tabblad bankafschriften legt u het aantal dagen vast waarop een storneringscode ook daadwerkelijk mag leiden tot een stornering. 

Automatisch boeken

Nadat u uw dagafschrift heeft geïmporteerd, maakt u automatisch uw boekingsregels aan middels [Finance: Bankieren, Telebankieren, Boeken dagafschriften, Automatisch boeken]. Op basis van de storneringscode worden de gestorneerde incasso's  automatisch herkend. Op basis van de in het dagafschrift beschikbare informatie, zal Exact Financials de gestorneerde incasso als openstaande post heropenen. Bij het automatisch stornering worden de volgende uitgangspunten worden gedefinieerd:

 • Maximale storneringstermijn
  Stornering vindt alleen plaats als de maximale storneringstermijn niet is overschreven.
 • Status
  Een incassopost kan alleen worden gestorneerd als deze de status "gereed" heeft.
 • Frequentie
  Een incasso kan maar 1 keer worden gestorneerd 

De uisplitsing maakt gebruik van de volgende criteria

 • Bankrekeningnummer
  op basis van het bankrekeningnummer wordt de juiste debiteur gevonden. Gegeven dat een debiteur uniek identificeerbaar is op basis van zijn/haar bankrekening, dan kan de bankrekening het aantal relevante posten die voor stornering in aanmerking komen verkleinen.
 • Bedrag
  Het bedrag op het afschrift wordt vergeleken met de in aanmerking komende incassoposten.
 • Boekstuknummer
  Indien er meerdere incassoregels worden gevonden per debiteur met hetzelfde bedrag die voor stornering in aanmerking komen, dan wordt nagegaan of er een boekstuknummer is terug te vinden in het dagafschrift. Vervolgens wordt het boekstuknummer uit het afschrift vergeleken met de in Exact Financials in aanmerking komende incasso's.
 • Incasso omschrijvingen
  Als laatste controle worden omschrijvingen in de afschriftregel vergeleken met de omschrijvingen van de mogelijke incassoregels.

Handmatig boeken

Indien de automatische stornering onvoldoende aanknopingspunten heeft gevonden om een incasso te storneren, dan kunt u in [Finance: Bankieren, Telebankieren, Boeken dagafschriften, Handmatig boeken] de incassopost handmatig storneren.

Journaliseren dagafschriften

Nadat alle regels van het afschrift zijn afgeletterd, kan het afschrift gejournaliseerd worden. Bij het journaliseren van storneringen wordt altijd een boeking gemaakt op de debiteurengrootboekrekening waarbij gebruik wordt gemaakt van het boekstuknummer van de oorspronkelijke openstaande post.


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Storneren 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 23.935.454
 Assortment:  Date: 18-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer