One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Wachtwoordbeheer

Met de module Exact Finance Enterprise Edition kunnen wachtwoorden centraal worden beheerd, een minimum lengte voor wachtwoorden kan worden bepaald en kan worden aangegeven of wachtwoorden kunnen verlopen en na een door de beheerder gedefinieerde periode dienen te worden vernieuwd.

Inrichting Wachtwoordbeheer

Alvorens van wachtwoordbeheer gebruik te kunnen maken, dient de module te worden geconfigureerd.

Instellingen
 • Gebruik wachtwoordenbeheer
  Geef aan in [Systeem: Bestand, Systeem instellingen] op het tabblad 'Wachtwoorden' of u gebruik wilt maken van de wachtwoordenbeheer functionaliteit. Als u deze optie niet aanvinkt zal de functionaliteit niet worden geactiveerd. Door deze optie te markeren zal het mogelijk zijn om het wachtwoord van gebruikers aan te passen via [Systeem: Management, Systeem, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud].

 • Minimale wachtwoordlengte
  Via deze optie kan de minimale lengte van het gebruikerswachtwoord worden aangegeven in [Systeem: Bestand, Systeem instellingen] op het tabblad 'Wachtwoorden'. Gebruikers die inloggen met een wachtwoord dat korter is dan de gespecificeerde lengte zullen gevraagd worden hun wachtwoord aan te passen.

 • Wachtwoordsterkte (minimum)
  Of u nu gebruik maakt van de Finance Workgroup Edition of de Finance Enterprise Edition, in beide situaties, kunt u aangeven wat de minimale wachtwoordsterkte is die u van uw gebruikers verwacht. U heeft de keuze tussen de volgende sterkten:
  • Beste
  • Sterk
  • Gemiddeld
  • Zwak
  • Geen   

Hoe sterker het wachtwoord hoe meer eisen worden gesteld aan de lengte en de zwaarte daarvan (minimaal aantal tekens, hoofdletters, kleine letters, bijzonderdere tekens en het gebruik van cijfers). Bij vastlegging wordt het wachtwoord getoetst en wordt de sterkte gecalculeerd; indien nodig wordt aan de gebruiker gevraagd een "sterker" wachtwoord vast te leggen.

 • Wachtwoord verloopt/aantal dagen
  Via deze optie kunnen gebruikers gedwongen worden om hun wachtwoord te wijzigen na het verstrijken van het opgegeven aantal dagen gelijk aan de opties die beschikbaar zijn binnen diverse netwerksystemen. Gebruikers zul gewezen worden op het verlopen van hen wachtwoord elke 10,5,4,3,2 en 1 dag(en) van te voren. Deze optie stelt u in in [Systeem: Bestand, Systeem instellingen] op het tabblad 'Wachtwoorden'. Gebruikers kunnen zelf hun wachtwoord wijzigen indien ze rechten hebben op de gebruikersinstellingen [Bestand, Gebruikersinstellingen]. Indien de gebruikers geen rechten hebben om hun eigen instellingen aan te passen kan de applicatiebeheerder het wachtwoord aanpassen via [Systeem: Management, Systeem, Autorisatie, Gebruikers].
 • Wachtwoordhistorie
  Deze optie in [Systeem: Bestand, Systeem instellingen] op het tabblad 'Wachtwoorden' geeft u de mogelijkheid om de gebruiker te dwingen om hun wachtwoord te veranderen naar een nieuw, nog niet eerder gebruikt wachtwoord. Het vorige wachtwoord zal voor een aantal dagen geblokkeerd worden.
 • Inlogpogingen (Maximum)
  Of u nu werkt met de Enterprise Edition of de Workgroup Edition, in beide situaties, kunt u het maximale aantal inlogpogingen vastleggen in [Systeem: Bestand, Systeem instellingen] op het tabblad 'Wachtwoorden'. Als een gebruiker het maximale aantal van inlogpogingen overschrijdt door een foutief wachtwoord in te geven, wordt de gebruiker van alle toegang geblokkeerd. Standaard staat het aantal toegestande inlogpogingen op "3". Uw applicatiebeheerder kan de blokkade voor een geblokkeerde gebruiker opheffen in [Systeem: Management, Systeem, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud]. 

  In het veld "Duur: Inlogpogingen (Minuten)" kunt u aangeven hoeveel minuten tussen twee inlogpogingen van toepassing zijn alvorens de inlogpoging als daadwerkelijke poging wordt meegeteld. Tot slot kan in het veld "Duur: Gebruiker toegang weigeren (Minuten)" worden aangegeven hoelang een gebuiker voor toegang wordt geblokkeerd. Als u de waarde "0" meegeeft, kan de geblokkeerde gebruiker alleen worden gedeblokkeerd in [Systeem: Management, Systeem, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud].
Stamgegevens

Voor het centraal beheren van wachtwoorden zijn de volgende stamgegevens relevant:

 • Gebruikers
  In [Systeem: Management, Systeem, Autorisatie, Gebruikers] tabblad 'Licentie' kunnen de wachtwoorden centraal worden onderhouden. De applicatiebeheerder kan gebruikerswachtwoorden wijzigen en kan nieuwe gebruikers een standaard wachtwoord toewijzen. Nieuwe gebruikers kunnen gedwongen worden hun wachtwoord te wijzigen bij de eerstvolgende keer dat Exact opgestart wordt. Voor het gebruik van de [Taakplanner] of Timesheet kan het nodig zijn om een gebruiker te hebben wiens wachtwoord nooit zal verlopen. Dit kan worden bereikt door deze optie Wachtwoord verloopt nooit aan te zetten. Indien gewenst kunt u hier ook aangeven wachtwoorden extra te versleutelen om met name externe applicatie de toegang tot Exact Financials te beperken.

 • Gebruikersinstellingen
  Gebruikers kunnen, indien ze rechten hebben, zelf hun wachtwoord wijzigen in [Bestand, gebruikersinstellingen]

Exact Financials >Inrichting SysteemBeveiliging  > Autorisatie > Wachtwoordbeheer

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.584.702
 Assortment:  Date: 28-12-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer