One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Openen boekjaren (t/m versie 7.32)

[Finance: Bestand, Financieel beheer, Openen boekjaren]

Introductie

Het openen van een nieuw boekjaar in Exact Financials zal resulteren in een zogenaamde dynamische openingsbalans.

Dynamische openingsbalans

Bij het aanmaken van een dynamische openingsbalans wordt door het openen van het boekjaar een openingsbalans in periode 0 aangemaakt voor het jaar (x). Voor elke transactie in het jaar (x-1) zal in periode 0 de openingsbalans direct worden gewijzigd zonder daarvoor een separate transactie in de openingsbalans voor aan te maken. Een dynamische openingsbalans heeft dus als voordeel dat de grootboekkaart netjes en duidelijk leesbaar blijft in periode 0.

Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar in Exact Financials wordt niet alleen een openingsbalans in periode 0 aangemaakt, tevens wordt het resultaat van de voorgaande jaren geboekt. Het openen van een nieuw boekjaar doet u middels [Finance: Bestand, Financieel Beheer, Openen boekjaren]. Raadpleeg het document 'Jaarovergang' voor meer informatie over de procesgang rondom de jaarafsluiting.

Let op! Om te kunnen boeken in het nieuwe boekjaar dient u tevens het betreffende jaar aan te maken in de periode-/datumtabel.

Uitleg van de velden

Boekjaar
Geef het te openen boekjaar aan.

Grootboekrekening
Hier wordt de grootboekrekening getoond welke in [Finance: Administratie instellingen, Grootboekkoppelingen] is gedefinieerd als de grootboekrekening waar de resultaten van voorgaande boekjaren op dienen te worden geboekt.

Datum
Geef de datum van de aan te maken transactie voor de openingsbalans in.

Proef 
Proefverwerking van de openingsbalans. Hiermee kan bepaald worden hoelang het openen van een boekjaar gaat duren.

Kostenplaats
Geef aan of u de openingsbalans tevens naar de entiteit kostenplaats wenst te specificeren. Als u hiervoor kiest wordt er per kostenplaats een openingsbalans aangemaakt.

Kostendrager
Geef aan of u de openingsbalans tevens naar de entiteit kostendrager wenst te specificeren. Als u hiervoor kiest wordt er per kostendrager een openingsbalans aangemaakt.

Project
Geef aan of u de openingsbalans tevens naar de entiteit project wenst te specificeren. Als u hiervoor kiest wordt er per project een openingsbalans aangemaakt.

Project kostensoort
Gegeven dat u een openingsbalans per project wenst aan te maken, kunt u hier aangeven of u de openingsbalans voor projecten nader wenst te specificeren door een openingsbalans per project per kostensoort aan te maken.

Project kostenplaats
Gegeven dat u een openingsbalans per project wenst aan te maken, kunt u hier aangeven of u de openingsbalans voor projecten nader wenst te specificeren door een openingsbalans per project per kostenplaats aan te maken. Dit kan overigens in combinatie met de openingsbalans per kostensoort.

Dimensie 1 t/m 5
Geef aan of u de openingsbalans tevens naar de entiteit dimensie wenst te specificeren. Als u hiervoor kiest wordt er per dimensie een openingsbalans aangemaakt.

Berekening
Wanneer u werkt met een Progress database of ook een openingsbalans per project wilt aanmaken kan dit niet aangepast worden. Wanneer met een SQL of Oracle database gewerkt wordt kan een keuze gemaakt worden op welke manier de beginbalans gegenereerd wordt:
- Grootboekmutaties (Deze berekeningswijze is verplicht wanneer beginsaldi voor projecten gewenst zijn)
- Grootboekrekening (Sneller dan berekening met grootboekmutaties)
- Totaal (Snelste methode)

 Exact Financials FinanceFinancieel beheer > Openen boekjaren

 


     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.678.127
 Assortment:  Date: 28-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer