One moment please...
 Documents: Search
Corporate tagEqual to: Support Product Know How-Release Notes-Details  
Page size    
Opmerking: deze functie wordt stapsgewijs beschikbaar gemaakt. Met deze productupdate kun je de 64 bit-versie van Exact Globe+ installeren. Je kunt deze versie selecteren in de productupdater tool als...

Note: This functionality is currently being rolled out in phases. With this product update, you can choose to install the 64-bit version of Exact Globe+. You can select the 64-bit option in the produc...

Vanaf versie 7.23 van Exact Financials kunt u een 'Totaal widget' toevoegen aan een workspace. Een totaal widget toont een tegel met daarop het totaal van een onderliggend rapport. U kunt een totaal w...

Bij het importeren van bankafschriften probeert het systeem deze automatisch toe te wijzen op basis van de naam van de relatie of de naam ontvanger, en het bankrekeningnummer. Deze informatie bij het ...

When you import a bank statement for automatedcash allocation, the system checks on the account name or payee name, and bankaccount number. These information in the debtor or creditor account must mat...

Om te voldoen devereisten voor de Nederlandse wetgeving hebben we eerder verbeteringendoorgevoerd voor de ondersteuning van de Transactie A2 code voor het aangifteformaatvoor 2021. Voor meer informati...

Het Intrastat-systeem verzamelt statistieken over dehandel in goederen tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU).  Bij handel binnen de EU moet je dehandelsstatistieken vastleggen via het Intrasta...

In een eerdere product update hebben weverbeteringen doorgevoerd voor de EU btw-richtlijn voor e-commerce. Vanaf deze product update is het veld OSS-btw toegevoegd bij hetonderhoud van de btw-codes.Do...

Exact Globe Next now supports the GermanXRechnung version 2.1 to ensure the exchange of your electronic invoicesremains valid. This version takes effect in January 2022, so please run your latest prod...

De tag „charge bearer” wordt momenteel geplaatst in de kopregel van de betaalgegevens wanneer jebetalingsbestanden voor SEPA-betalingen genereert. Hiernaast worden detransactiegegevens voor elk blok ...

Electronic cash flow functionalities, such as processing domestic payments, foreign payments, importing of bank statements, collections, and other transfers require unique bank formats for specific ba...

Alle btw-geregistreerde bedrijven in de Europese Unie (EU) moeten een ICP-aangifte indienen bij de belastingdienst. Deze aangifte rapporteert de levering van goederen en diensten aan andere btw-geregi...

Vanaf deze product update zijn er verbeteringendoorgevoerd met betrekking tot de MCB bank en de RBC Royal bank in de NederlandseAntillen. Voor beide banken worden nu binnenlandse en buitenlandse betal...

Om te voldoen aan de ISO-vereisten voor Duitse provinciecodes, hebben we de codes voor de volgende provincies bijgewerkt in ons product: Brandenburg, Niedersachsen en Sachsen. Bekijk de lijst van ISO-...

When you manage collections or payments, you require certainmenu and function rights to carry out your tasks. In this product update, wehave improved the existing function rights for the Cash flow mod...