One moment please...
 Documents: Search
Corporate tagEqual to: Support Product Know How-Release Notes-Details  
Page size    
Op deze pagina vindt u alle verbeteringen die zijn doorgevoerd in Exact Financials Enterprise. Dit betreft alle opgeloste zaken, nieuwe functionaliteiten worden beschreven in de release notes. ...

Op deze pagina vindt u alle verbeteringen die zijn doorgevoerd in Exact Financials Enterprise. Dit betreft alle opgeloste zaken, nieuwe functionaliteiten worden beschreven in de release notes. ...

Op deze pagina vindt u alle verbeteringen die zijn doorgevoerd in Exact Financials Enterprise. Dit betreft alle opgeloste zaken, nieuwe functionaliteiten worden beschreven in de release notes. ...

Vanaf 1 juli 2022 zijn Rabobank-bankkoppelingen niet meer in gebruik. Dit houdt in dat je bankafschriften handmatig moet downloaden en betalingsformaten handmatig moet uploaden via het RaboBank-portaa...

Since 1 July 2022, RaboBank bank links are not used anymore. This means you have to download bank statements and upload payment formats manually through the RaboBank portal. Exact has made changes to ...

Met deze update kunnen gebruikers van de Exact Synergy-app met de rol Integrated Invoice Register (IIR) nu verzoekdocumenten en bijlagen bekijken. Zo kunnen gebruikers met deze rol meer informatie ove...

Previously, the same email settings were applied across all your companies (within the same Exact Globe+ installation). With this update, we have added a new menu at System

With this update, Exact Synergy app users are able to view documents and attachments of Integrated Invoice Register (IIR) requests. This allows users with the IIR role to get more information about th...

With this update, the sales order only displays the initial order lines after a project is recalculated and the sales invoice is generated. No additional lines are generated. Previously, wh...

Met deze update geeft de verkooporder alleen de initiële orderregels weer nadat een project is herberekend en de verkoopfactuur is aangemaakt. Er worden geen verdere regels aangemaakt.Voorheen werden ...

Previously, you need the RPA role to use the Exact Robotic Process Automation (RPA) functionality in Exact Synergy Enterprise (ESE). However, this was a customised role that was created during the ins...

We hebben meer aanpassingsopties toegevoegd aan de pagina Verkoopkanskaart. Door deze verbetering kun je zelf bepalen welk beveiligingsniveau je lay-outs krijgen. Zo is een lay-out met het niveau Bedr...

Central Master Data Management (CMDM) wordt beheerd door Exact Lightweight Integration Server (ELIS). We gebruiken CMDM om berichten te verwerken en om gegevens te synchroniseren tussen Exact Globe+ (...

Voorheen had je de RPA-rol nodig om Robotic Process Automation (RPA) te gebruiken in Exact Synergy Enterprise (ESE). Dit was een aangepaste rol die tijdens de installatie van RPA werd aangemaakt. Bove...

Voorheen werden e-mailinstellingen toegepast op alle administraties binnen eenzelfde Exact Globe+-installatie. In deze update hebben we een nieuw menu toegevoegd aan Systeem