One moment please...
 Documents: Search
Corporate tagEqual to: Support Product Know How-Release Notes-Details  
Page size    
We willen je graag bedanken voor het gebruik van Mobile Synergy sinds deintroductie in productupdate 243. Als voorzorgsmaatregel tegenveiligheidsrisico's van mobiele pagina's, stopt de ondersteuning v...

We would like to thank you for supporting MobileSynergy since its introduction in product update 243. As a preventive measureagainst security risks related to mobile pages, we will discontinue the sup...

Opmerking: Dit document is alleen van toepassing voor klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.Voorheen werd de synchronisatie van medewerkergegevens van Exact Syne...

Note: This document is only applicable to participants of the controlled release phase for this solution. Previously, the synchronisation of employee data from Exact Synergy to Arbodiens...

Dit document is alleen van toepassing voor klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.Vanaf deze product update is er een best practice bestand beschikbaar voor de Ex...

Thisrelease note is only applicable for controlled release participants of thissolution. In thisproduct update, we have prepared the best practice file for the ExactArbodienst Integration solution for...

Voor administrators in Exact Synergy ishet reeds mogelijk om voor alle gebruikers van de Synergy app een standaardmenu te definiëren.Vanaf deze product update is hetmogelijk om een standaard menu per ...

Exact Synergy Enterprise (ESE) had previously relied heavily on Internet Explorer for some functionalities to work properly. We understand that this may not be relevant anymore and we have opted to im...

When you migrate from Exact Globe Next (EGN) to Exact Globe+, one of the first things you need to do when you open your company is to activate the Globe+ license. This is a mandatory step.If you are e...

Sommige functies van werkten voorheen alleen goed in Internet Explorer. We hebben ESE verbeterd zodat het niet meer afhankelijk is van een specifieke browser. Dankzij deze update werken alle functies...

Voor hetverwerken van betalingen en incasso’s dien je te beschikken over de juiste menu-en functierechten. Vanaf dezeproduct update hebben we de bestaande functierechten voor de cash-flow moduleaangep...

When you manage collections or payments, you require certainmenu and function rights to carry out your tasks. In this product update, wehave improved the existing function rights for the Cash flow mod...

Transport Layer Security (TLS) is een protocol door veel software wordt gebruikt. Dit protocol zorgt ervoor dat uw gegevens op een veilige manier via internet kunnen worden verzonden. In onze voortdur...

The Transport Layer Security (TLS) is a widely used protocol by many software. This protocol helps to ensure your data is transferred in a safe manner across the internet. In our continuous effort to ...

Transport Layer Security (TLS) is een protocol door veel software wordt gebruikt. Dit protocol zorgt ervoor dat uw gegevens op een veilige manier via internet kunnen worden verzonden. In onze voortdur...