One moment please...
 Documents: Search
Corporate tagEqual to: Support Product Know How-Release Notes-Details  
Page size    
Bij het inlezen van factuurberichten wordt bij volledige matching met een pakbon het factuurregister bij de inkoopfactuur leeggemaakt. De inkoopfactuur hoeft dan niet meer geaccordeerd worden. Voor he...

In release 1.50 is de kolom voor bedrijfs- of persoonsnaam vergroot van 35 naar 50 karakters. Deze lengte komt overeen met Synergy en Globe. Het gaat om de volgende velden: Relaties: naam, naa...

In Exact Financials is het mogelijk om formulieren af te drukken maar ook te verzenden per e-mail.De volgende formulieren kunt u verzenden per e-mail: Verkoopfacturen, Ontvangstbonnen, Herinneringen, ...

In release 1.50 kan bijeen regieproject ingesteld worden dat bij het boeken of inlezen van inkoopfacturen deboekingsregels standaard op niet facturen gezet worden.Op de projectkaart is hiervoor optabb...

Bij het importeren van bankafschriften probeert het systeem deze automatisch toe te wijzen op basis van de naam van de relatie of de naam ontvanger, en het bankrekeningnummer. Deze informatie bij het ...

When you import a bank statement for automatedcash allocation, the system checks on the account name or payee name, and bankaccount number. These information in the debtor or creditor account must mat...

Op deze pagina vindt u alle verbeteringen die zijn doorgevoerd in Exact Financials Enterprise. Dit betreft alle opgeloste zaken, nieuwe functionaliteiten worden beschreven in de release notes. ...

In release 1.49 is in service pack 4 de wijzigbaarheid van de werkbonsoort verruimd: Bij projectwerkbonnen mag de werkbonsoort gewijzigd worden indien de werkbonstatus is kleiner dan 006 - Fin...

In release 1.50 zijn inhet lijstscherm van de documentenmodule en op het documententabblad van derelatie- en projectkaart gerelateerde tabellen voor projecten, relaties eninkoopfacturen toegevoegd.Ink...

In release 1.50 is het mogelijk digitale verkoopfacturen aan te maken in het UBL-formaat. Exact AECondersteunt UBL 2.1 (SI-UBL 1.2) en UBL 2.1 (SI-UBL 2.0).Hieronder volgt een overzicht van mapping va...

In release 1.50 is in hetinvoervenster van inkoopcontracten op het tabblad Regels in het rechtermuismenu een optie toegevoegd genaamd ‘Nieuwe pakbon’. Met deze optie kan vande geselecteerde inkooprege...

In release 1.50 is in het invoervenster van inkoopcontracten op het tabblad ‘Regels’ in het grid van de budgetregels in het rechter muismenu een optie genaamd ‘Budgetregels afsplitsen’ toegevoegd. Dez...

In release 1.50 is in demodules Calculatie Plus/Pro en Calculatie Basis in het rechter muismenu van hetlijstscherm een optie genaamd “Status wijzigen” toegevoegd. Met deze optie kan vande geselecteerd...

Vanaf release 1.50 worden de datum en tijd van de laatste statuswijziging van de werkbon automatisch vastgelegd. Bij elke wijziging van de status van de werkbon, wordt deze datum en tijd aangepast met...

In Exact AEC kunnendigitale verkoopfacturen aangemaakt worden in de XML-formaten van deKetenstandaard Bouw en Techniek.In release 1.50 is het tevensmogelijk digitale verkoopfacturen aan te maken in he...