One moment please...
 Documents: Search
Page size    
Aanmaken klantenbriefIndien u aangeeft een klantenbrief te willen afdrukken dan wordt de aangegeven lay-out per debiteur afgedrukt. Op deze manier kunt u uw debiteuren informeren welke openstaande pos...

Verdichten: afschrijvingsboekingen (tabblad 'Financiële koppelingen')U heeft hier de keuze een verdichte boeking aan te maken per gebruikte activumgroep, activumstam of grootboekrekening. Ook de koste...

Structuren aanmakenInleidingStructuren bieden de mogelijkheid om kostenplaatsen, kostendragers, grootboekrekeningen of betalingen zodanig te groeperen dat u in een oogopslag het resultaat over deze en...

EncyclopedieAActivum Administratie Afboekcode Afletteren Afschrijving Artikel Artikelgroep Automatische betaling openstaande posten Automatische incasso openstaande postenBBackorder Balans Bankreconci...

[Tabellen, Onderhoud, Bankieren, Bankkoppelingen]DagboekOmschrijvingBanknummerSwift valutaNaam bankEindsaldo laatste afschriftDatum laatste afschriftVolgnummer laatste afschriftFinance Manual C/S

[Bankieren, Incasso, Aanmaken incasso diskette]Incasso runBestandsformaatOmschrijvingen posten (vanaf versie 3.40 verplaatst naar onderhoud incasso-advieslijst)Eerste omschrijving post (vanaf versie 3...

BetalingsherinneringEen betalingsherinnering is een brief die u aan een debiteur stuurt om hem eraan te herinneren dat er nog een of meerdere openstaande posten zijn.Zie ook:Betalingsherinnering: Uitl...

BoekjaarGeef het boekjaar van de te maken journaalpost aan.Finance Manual C/S

Bevestigen betaalspecificatieAls u deze instelling aanzet, wordt u tijdens het verrichten van betalingen gevraagd of het afdrukken van de betaalspecificatie goed is verlopen. Als dat niet het geval is...

MemoriaalSelecteer een memoriaal. De volgende journaalpost wordt vastgelegd in dit memoriaal:Crediteuren-,-- Aan Aan Betalingen onderweg -,--De grootboekrekening 'Betalingen onderweg' is gekoppeld aan...

Referentie in betaalopdrachtDe referentie die op de diskette wordt weggeschreven wordt als volgt bepaald. Ten eerste wordt gekeken of een vaste omschrijving is meegegeven in selecteren betalingen. Moc...

Diskette afhandelingKies voor 'Formaat standaard' indien u de in het formaat aanwezige eigenschappen wenst toe te passen. Deze eigenschappen verschillen per formaat. Zo kan een formaat als eigenschap ...

Aantal openstaande postenGeef in dit veld onder het blok getiteld "betaalspecificatie" aan bij hoeveel openstaande posten per order een betaalspecificatie dient te worden afgedrukt. Indien u kiest voo...

'Extra gegevens' knopHier ziet u extra gegevens met betrekking tot het formaat.Finance Manual C/S

Tabblad 'Informatie formaat'Gegeven dat u in het tabblad 'Betalingen' een betaalrun heeft geselecteerd, kunt u extra informatie met betrekkingen tot het formaat terug vinden onder het tabblad Informat...