One moment please...
 Documents: Search
TextXThreeNineTwoX LanguageEqual to: Dutch 
ItemEqual to: HJE1000 — Electronic documentation Exact Finance  
Page size    
UursoortUursoorten vormen een verdere onderverdeling van de kostensoort van het boekingstype 'Uur'. Elke kostensoort van het boekingstype 'Uur' bestaat uit ten minste een uursoort. Uursoorten worden v...