One moment please...
 Documents: Search
TextXThreeSevenThreeX LanguageEqual to: Dutch 
ItemEqual to: HJE1000 — Electronic documentation Exact Finance  
Page size    
Openstaande postNormaliterworden goederen of diensten niet bij aflevering betaald, maar wordt een factuur verstuurd. In de financiële administratie wordt een openstaande post aangemaakt om het bedrag ...