One moment please...
 Documents: Search
TextXThreeSixOneX LanguageEqual to: Dutch 
ItemEqual to: HJE1000 — Electronic documentation Exact Finance  
Page size    
KostenplaatsIn het grootboek worden kosten geregistreerd naar kostensoort, bijvoorbeeld huur, lonen enzovoort. Kosten kunnen tevens worden doorberekend aan kostenplaatsen en/of kostendragers. Kostenpl...