One moment please...
 Documents: Search
TextXThreeThreeEightX LanguageEqual to: Dutch 
ItemEqual to: HJE1000 — Electronic documentation Exact Finance  
Page size    
Buitenlandse betalingBanken beschouwen een betaling als een buitenlandse betaling wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: Een betaling is aan een buitenlandse crediteur gedaan. Op deze...