One moment please...
 Documents: Search
TextXThreeTwoSevenX LanguageEqual to: Dutch 
ItemEqual to: HJE1000 — Electronic documentation Exact Finance  
Page size    
BeginbalansDe balans is een overzicht van alle activa, vermogen, reserves en passiva. De beginbalans toont het beginsaldo van elke grootboekrekening in een specifiek boekjaar. In de meeste gevallen is...