One moment please...
 Documents: Search
Page size    
Er zijn wijzigingen doorgevoerd in Exact Globe Next om er voor te zorgen dat de gegevens van de filiaalcode en het relatienummer van de crediteur correct wordt opgenomen in het xml-bestand van het bet...

Some changes have been made in Exact Globe Next to ensurethat the information for the branch code and account number for the creditorsis reflected correctly in the XML file.This enhancement is applica...