One moment please...
 Documents: Search
Page size    
Vanaf deze product update zijn er verbeteringendoorgevoerd met betrekking tot de MCB bank en de RBC Royal bank in de NederlandseAntillen. Voor beide banken worden nu binnenlandse en buitenlandse betal...

De tag „charge bearer” wordt momenteel geplaatst in de kopregel van de betaalgegevens wanneer jebetalingsbestanden voor SEPA-betalingen genereert. Hiernaast worden detransactiegegevens voor elk blok ...

Alle btw-geregistreerde bedrijven in de Europese Unie (EU) moeten een ICP-aangifte indienen bij de belastingdienst. Deze aangifte rapporteert de levering van goederen en diensten aan andere btw-geregi...

Electronic cash flow functionalities, such as processing domestic payments, foreign payments, importing of bank statements, collections, and other transfers require unique bank formats for specific ba...

The charge bearer tag is currently placed inthe payment information block header when generating XML files for SEPA payments. In addition, the transaction data for each payment information block isgr...

All VAT-registered businesses in the European Union (EU) arerequired to submit an EU sales list to the tax authorities. This sales listreports the supply of goods and services to other VAT-registered ...