One moment please...
 Documents: Search
Page size    
Alle btw-geregistreerde bedrijven in de Europese Unie (EU) moeten een ICP-aangifte indienen bij de belastingdienst. Deze aangifte rapporteert de levering van goederen en diensten aan andere btw-geregi...

All VAT-registered businesses in the European Union (EU) arerequired to submit an EU sales list to the tax authorities. This sales listreports the supply of goods and services to other VAT-registered ...