One moment please...
 Documents: Search
ProjectFAQ Walvis Exact Globe 2003 SearchDocuments + Attachments + Tags 
Page size    
Vanuit Exact Globe Next kunt u aangeven naar welk e-mailadres van de medewerker de salarisslip verstuurd dient te worden. In de salarisgegevens van de medewerker is hiervoor op het tabblad 'Algemeen' ...

Veel DGAVeel DGA’s hebben een potje op de balans voor hun pensioenuitkering. De ‘Wetuitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’heeft per 1 april 2017 (met een coulance...

Vanaf product update 396 is het mogelijk om een periodieke aangifte voorde sector Schoonmaak uit te voeren. Tot en met loonjaar 2015 heeft u gebruikkunnen maken van hetmenupad [Salaris,Aangiften, Peri...

Via menu [Salaris, Componenten, Onderhouden] kunt u componenten aanmaken en bewerken. Er zijn verschillende types componenten. In de reserveringscomponenten is het mogelijk om de periode van uitbetali...

Release 371Het is mogelijk om de instelling 'Duur in dagen' te wijzigen in het onderhoud van de verzuimsoorten. Tijdens deze wijziging wordt een reparatie uitgevoerd zodat het saldo omgerekend wordt v...

De kilometervergoeding kan op verschillende manieren worden ingericht,afhankelijk van de afspraken die u met uw werknemers heeft gemaakt.Instellingen in Exact GlobeWat van belang is, is dat de systeem...

Voor sommige premies geldt dat ze ingehouden dienen te worden, ook als de berekende grondslag lager is dan de minimum grondslag. De premie dient dan met de minimum grondslag berekend te worden. In ...

De Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) is een nieuwe standaard voor hetautomatisch uitwisselen van salarisgegevens tussenwerkgevers/administratiekantoren en de pensioenfondsen. Op 1 januari 2017 isPFZW a...

In dit document heeft u kunnen lezen hoe de Private Aanvulling WW en WGA(PAWW) kunt inrichten in Exact Globe. In onderstaand document kunt u een aantalveelgestelde vragen bekijken. Drie benodigde gege...

Via menupad [Systeem, HR & Beveiliging, Verzuimsoorten] kunnen nieuwe verzuimsoorten aangemaakt worden en bestaande verzuimsoorten onderhouden. In de sectie Toegestaan verlof kunnen specifieke eigensc...

Aanpassingen CAO's voor 2020Op de customer  portal en partner portal kunt u zien of uw CAO in Exact Globe al is aangepast voor 2020. Als er een (x) staat in de kolom Beschikbaar, achter de CAO(‘s)die ...

Release 370Via menu [HR/ Salaris, Verslagen, Saldilijst verzuim] kunt u middels de knop 'Genereren' toegestaan verlof voor één of meerdere salarismedewerkers genereren. Het is mogelijk om toegestaan v...

Untitled 3IntroductieVanaf 2006 is er voor APG Bouw een nieuwe aangifte. De oude aangifte (SFB-aangifte) is hiermee komen te vervallen. In de nieuwe aangifte wordt niet alleen de grondslagen voor de p...

Er zijn 2 verschillende regelingen: de Jonggehandicaptenkorting, en de Arbeidsgehandicaptenkorting. De Jongegehandicaptenkorting betreft een korting op de loonheffing van de werknemer.Instellingen in ...

In het onderhoud van een verzuimsoort onder menupad [Systeem, HR & Beveiliging, Verzuimsoorten] is de instelling Kosten: salaris component aanwezig. Deze instelling is alleen benaderbaar indien de mod...