One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_HRM Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
Vanuit HRM zijn verschillende rapporten af te drukken.Voor algemene informatie voor het afdrukken van (standaard) rapporten zie Afdrukken en Afdrukken van standaard rapporten.Om eigen rapporten te mak...

In dit sub-menu kunnen alle arbeidsovereenkomsten worden vastgelegd. Datum contractHier de datum van ingaan of wijziging van een arbeidsovereenkomst ContractduurKeuze voor bepaalde- of onbepaalde tijd...

Hier worden de gegevens van de partner (huwelijks of samenwonend) en eventuele kinderen vastgelegd.Relatiecode: bij aanmaak van een partner wordt door het systeem een relatiecode toegekend. Deze is ni...

Hier worden werknemerspecifieke gegevens geregistreerd.  SofinummerHet sofinummer van de medewerker. Op dit nummer vind geen validatie plaats.Nr en soort legitimatieSpreekt voor zich.DocumentKeuze uit...

Het vastleggen van verlof/roostervrij vindt hier plaats.WachtdagenHier wordt het aantal wachtdagen gevuld wat geldend is bij de HRM deelnemer. Dit gegeven wordt overgenomen uit de stamgegevens CAO.Vak...

Opmerking:Deze functie heet "Vergoedingen", maar het betreft hier zowel vergoedingen als inhoudingen die contractueel zijn afgesproken tussen werknemer en werkgever. In de help wordt in dit verband al...

Dit scherm geeft een overzicht van de boekingen die zijn verricht voor de HRM-medewerker.Via Bestand-Nieuw , dubbelklikken op een regel of het plus-teken   kunt u nieuweboekingen toevoegen.Voor boekin...

Hier worden wat algemene administratieve gegevens van de werknemer vastgelegd.Nummer (Werknemer)Het personeelsnummer van de medewerker.Dit is niet gelijk aan het relatienummer wat door het systeem is ...

Human Recource Management (kortweg HRM) is het registratie en informatie systeem waarbinnen alle, van belang zijnde, personeelsgegevens worden vastgelegd.In dit registratiesysteem kunnen nieuwe relati...

Voor het wijzigen van werknemersstamgegevens dubbelklikt u op de regel van de te wijzigen werknemer.Daar waar de werkwijze voor wijzigen van gegevens afwijkt van nieuwe invoer zal dit tussen haakjes w...

Per medewerker kan hier vastgelegd worden welke opleidingen/cursussen gevolgd worden/zijn en of deze zijn afgerond met een diploma of certificaat.OpleidingMaak een keuze uit de opleidingenVoor aanmake...

Deze functionaliteit kunt u opstarten via het menu  of via de stamkaart van de HRM-deelnemer.In beide gevallen komt u in hetzelfde scherm terecht.Indien reeds ziekmeldingen zijn geregistreerd dan word...

De module HRM kent de volgende systeeminstelingen:Werknemergegevens voor HRM-medewerkers tonen Als deze optie is aangevinkt worden op de relatiekaart, tabblad Algemeen, de gegevensgroepen  'Bezoekadre...

Na selectie van dit scherm kunt u documenten koppelen aan de medewerkerVoor het aanmaken van nieuwe documenten zie document toevoegen Terug naar hoofddocument 20.222.572 - Werknemer-stamkaart

De handelingen van tijdverantwoording en bijbehorende instellingen zijn terug te vinden in de module Boekingen. De opties die te maken hebben met tijdverantwoording worden daar beschreven. Nieuwe boek...