One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Offertes Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
Na aanmaken van offertes op een project is het mogelijk om deze te koppelen als actieveofferte aan een project. Dit gebeurt op het tabblad algemeen van de projectkaart.  OpmerkingHet is alleen mogelij...

U kunt een offerte als volgt verwijderen: Start de module OffertesSelecteer een offerte in het lijstscherm.Klik in de menubalk op Bewerken, Verwijderen.Bevestig de verwijdering met ja.

Op dit tabblad wordt een overzicht gegeven van de offertes en het daarbij horendeversie- of revisienummer.Het is mogelijk om vanuit dit tabblad een nieuwe versie van een document aan te makendoor op d...

U kunt een nieuwe offerte aanmaken door de volgende stappen uit te voeren:Start de module OffertesKlik op Bestand, Nieuw voor toevoegenVul de offertegegevens in.Klik op Vastleggen in het menu Bestand....

Invullen van de offertegegevensDe module offertes gebruikt u voor het opstellen en uitbrengen van offertes, eventueelnaar aanleiding van een offerteaanvraag. Een aantal gegevens vult u in op de kaartv...

SysteemDe module Offertes kent de volgende systeeminsteling:Locaties - Sjabloonmap Vanaf de offertekaart kunt u documenten aanmaken met behulp van sjablonen met samenvoegvelden. Selecteer hier de map ...

Het tabblad Algemeen is opgedeeld in vier onderdelen: Algemeen, Opdrachtgever, Prijsopbouw en Aanmaak/mutatie, waar de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:Algemeen:Offertenummer: hier wordt een...

Voor elke offerte kan een MS-Word document worden aangemaakt, waarbij gegevens uitde geselecteerde offerte worden overgenomen. Ga daarbij als volgt te werk:Start de module Offertes.Selecteer een offer...

Het tabblad Algemeen is opgedeeld in vier onderdelen: Algemeen, Opdrachtgever, Prijsopbouw en Aanmaak/mutatie, waar de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:Algemeen:Offertenummer: hier wordt een...

SysteemDe module Offertes kent de volgende systeeminsteling:Locaties - Sjabloonmap Vanaf de offertekaart kunt u documenten aanmaken met behulp van sjablonen met samenvoegvelden. Selecteer hier de map ...

U kunt een nieuwe offerte aanmaken door de volgende stappen uit te voeren:Start de module OffertesKlik op Bestand, Nieuw voor toevoegenVul de offertegegevens in.Klik op Vastleggen in het menu Bestand....