One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Service Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
Vanuit het lijstscherm Bonnen, Filter Nieuw, kunnen één of meer werkbonnen worden ingepland via het gebruik van het rechter muisknopmenu 'Werkbonnen Plannen'.In het dialoogvenster 'Werkbonnen Plannen'...

Het tabblad 'Bewerking' bevat de onderdelen Voorcalculatie en Verbruik welke hieronder apart zullen worden besproken.VoorcalculatieBij de Voorcalculatie is het mogelijk om regels in te voeren met uren...

UitlegU kunt Werkbonnen aanmaken en onderhouden via module Service, menu [Service, Bonnen].VeldenWerkboncodeDe werkbriefcode bestaat uit maximaal uit tien karakters. Bij de administratie-gegevens kan ...

Terug naar hoofddocument 20.362.030 - Objecten

Vanuit het menu kan de optie "Service / Genereer bonnen" worden geselecteerd.Deze optie kiest u na 1 of meer meldingen te hebben geselecteerd in het lijstscherm,welke de status "Open" hebben.Door deze...

Terug naar hoofddocument 20.362.030 - Objecten

De module service is bedoeld voor het administreren van objecten en het (correctieve en preventieve) onderhoud op deze objecten. Onderhoud kan wordt uitgevoerd aan de hand van de werkbonnen, welke geï...

Terug naar hoofddocument 20.417.476 - Contracten

Terug naar hoofddocument 20.417.476 - Contracten

Stambestanden "Meldingsoorten" vindt u onderCode:              Een vrij toe te kennen (max10)-karakter codeOmschrijving:  Vrije omschrijving van de soort meldingProject:            Een project te sele...

Terug naar hoofddocument 20.417.476 - Contracten

Terug naar hoofddocument 20.417.476 - Contracten

Terug naar hoofddocument 20.417.476 - Contracten

Vanuit het lijstscherm Bonnen kan een werkbon worden gekopieerd via het gebruik van het rechtermuisknopmenu 'Werkbon Kopiëren'.  Bij deze functie wordt een nieuwe werkbon aangemaakt waarbij alleen de ...

M.b.t. de werkbonnen dienen de volgende tabellen gevuld te worden;MeldingsoortenMeldingprioriteitenWerkadressenMeldingsoorten en -prioriteiten staan onder "service'en werkadressen onder "Algemeen"