One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Projecten Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
SysteemDe module Eenheidsprijzen kent de volgende systeeminstellingen:Registreren opnamestanden voor de productie van eenhedenIndien aangevinkt kan een eenheidsprijs productie alleen worden ingevoerd ...

Als u een project wilt maken waarbij gebruik gemaakt dient te worden van eenheidsprijzen gaat u als volgt te werk. Het betreft Opname, Boeken en factureren van Eenheidsprijzen.Project Bij inv...

SysteemDe module Projecten kent de volgende systeeminstellingen:AlgemeenLocaties - SjabloonmapVanaf de projectkaart kunt u documenten aanmaken met behulp van sjablonen met samenvoegvelden. Selecteer h...

De wijzigingen die aangebracht moeten worden in de projectbewaking worden opgegeven in de werkbegroting. De werkbegroting wordt geopend door middel van dubbelklikken op een regel uit de projectbewakin...

Op dit tabblad wordt de projectbewaking weergegeven. Dit tabblad is onderverdeeld in twee Tabs: Budgetten en Bewerkingscodes.U kunt de aanneemsom of de richtprijs verdelen over bewakingscodes. Bewerki...

Hier dient een datum van bijwerken te worden gekozen, waarna het bijwerken wordtgestart.Hierna volgt een gereedmelding.  Terug naar hoofddocument 20.348.383 - Aanmaken/wijzigen M-/m via Bouwtype

Op dit tabblad is het mogelijk om eenheidsprijzen op het project vast te leggen vooropname, productie en facturatie.Zie Een eenheidsprijzenproject maken.  Terug naar hoofddocument 20.353.040 - Project...

Op dit tabblad wordt een overzicht gegeven van de facturen, die tot het project behoren.Het is mogelijk om een factuur te openen en eventueel aan te passen.Zie Een factuur toevoegen of wijzigen.  Teru...

ToevoegenKopiëren meer-/minderwerk uit bibliotheekMeer-/minderwerk punten bijwerkenToekennen onderaannemers Terug naar hoofddocument 20.348.383 - Aanmaken/wijzigen M-/m via Bouwtype

Op het tabblad extra (C-lijn) worden enkele instellingen gezet waarmee de projectbewaking wordt aangemaakt. Deze instellingen zijn:Begr. is Progn.Checkbox waarmee wordt aangegeven of de begroting over...

Met behulp van de module Projecten kunt u alle informatie onderhouden over uw projecten. De module Projecten is één van de twee hoofdingangen voor alle in het systeem vastgelegdegegevens. De andere ho...

Deze functie biedt de mogelijkheid om een back-up te maken van de projectdocumenten, waarbij de documenten van een project gestructureerd op een andere locatie, buiten Exact AEC, opgeslagen worden. Er...

Dit tabblad geeft een overzicht van alle acties die bij dit project horen. Door opeen regel te dubbelklikken kunt u de details van een actie bekijken. Nieuwe acties voert u in met behulp van de module...

Op dit tabblad wordt een overzicht gegeven van de offertes, die tot het project behoren.Het is mogelijk om een offerte te openen en eventueel aan te passen.Zie Een offerte toevoegen of wijzigen.  Teru...

Dit tabblad geeft een overzicht van alle boekingen op dit project. Door op een boekingsregelte dubbelklikken kunt u de details van een boeking bekijken. Nieuwe boekingen voert u in met behulp van de m...