One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_VB-Projecten Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
Na het bekijken van de conceptfactuur keert u weer terug naar het overzicht van deconceptfacturen.De laatste stap in het factureringsproces is het definitief maken van het concept.Kies in het selectie...

We zijn inmiddels in de volgende fase van het project beland. Het offertestadium is voorbij. U heeft het project als opdracht verworven. De eerste fase van de uitvoering is reeds in volle gang.  U wil...

De relatiestamkaart van een bedrijf is onderverdeeld in ongeveer 22 tabbladen.We behandelen deze in ons voorbeeld niet allemaal. De volgende worden verder behandeld in ons voorbeeldproject:AlgemeenRel...

Dit tabblad gebruikt u om betalingstermijnen bij  aanneemsom- en voorschotbedragenbij regieprojecten te definiëren. Het voorbeeldproject is van het type aanneemsom.In dat geval maken we betalingstermi...

U heeft inmiddels voor uw nieuwe klant de relatie-, project- en calculatiegegevens ingevoerd. U kunt nu overgaan tot het uitbrengen van een offerte. U opent de module Offertes. Offertelijst:1. Klik hi...

Het projectnummer is uniek en verplicht. U kunt bij de instellingen aangeven dat dit automatisch moet worden gegenereerd.Vul hier een herkenbare afkorting in om het project snel te kunnen opzoeken in ...

Na het invoeren van de relatie-en projectgegevens van uw nieuwe klant en een middelenbestandkunt u de calculatie gaan opstellen. Daarvoor gebruikt u de module Calculaties. Alsu de module Calculaties o...

Een aparte categorie relaties zijn de werknemers. Ook de gegevens van uw werknemerskunt u invullen via de module relatie. U kiest voor het toevoegen van een nieuwerelatie (soort Persoon). Op het tabbl...

1. Middelen zijn onderverdeeld in de categorieen, die u in dit menu ziet. Door 1 van de catogorieen te kiezen, krijgt u in het lijstscherm een overzicht van de gekozen categorie.2. Door klikken op het...

Als u voor een project facturen wilt aanmaken, controleer dan eerst de volgende gegevens van het betreffende project in de module Projecten:Uitsnede van het tabblad Algemeen van de projectgegevens in ...

De volgende onderdelen worden behandeld in het hoofddocumentVoorbeeld ProjectBoekingen Conceptfactuur maken Middelen Offerte Projectgegevens Relatiegegevens Calcula...

Het tabblad Contactpersonen gebruikt u om contactpersonen aan deze relatie te koppelen(zie de schermafbeelding op de volgende pagina). Op de andere tabbladen kunt u, alsdeze zijn ingevuld, alle aan de...

Aangezien het softwarebedrijf een nieuwe relatie is voor uw bedrijf, begint u methet invullen van de (NAW) gegevens van uw nieuwe klant in de module Relaties. Alsu Exact AEC voor de eerste keer start,...

De relatiecode is verplicht en moet een unieke code zijn. Via instellingen kan worden ingesteld dat de code automatisch wordt gegenereerdgebruik voor de zoekcode een makkelijk te herkennen code zodat ...

Voer hier een uniek debiteurennummer in. Via instellingen kan worden aangegeven dat deze code automatisch wordt gegenereerd Terug naar hoofddocument 20.527.044 Relatiestamkaart