One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Materieel Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
De module Materieel heeft een voorziening om testgegevens, die door een PAT apparaat worden verzonden, in te lezen in als keuringsresultaat. Om testgegevens in te lezen gaat u als volg te werk:Sluit h...

Een handig hulpmiddel in het programma is de kalender. Bij ieder veld waar een datum moet worden ingevuld is de kalender oproepbaar via een knop . (Deze knop vindt u aan de rechterkant van het datumve...

Deze methode voor het invoeren van materieelbonnen is vooral bedoeld om snel eenaantal bonnen met één materieelregel in te voeren:Start de module materieelSelecteer in het hoofdmenu: "Materieel", "Alt...

Met behulp van deze module kunt u alle relevante gegevens met betrekking tot materieel bijhouden. Onder materieel wordt verstaan: alle gereedschappen, machines en hulpstukken, die nodig zijn voor de u...

SysteemDe module Materieel kent de volgende systeeminstelingen:Standaard kalender U kunt hier de standaard kalender selecteren, voor het bepalen van de werkbare dagen.Allocatie op uren nauwkeurig Met ...

Tabblad Prijzen (verkoopprijzen)U kunt hier 3 verschillende prijzen opgeven:Verkoopprijs:Prijs die gehanteerd wordt bij interne verkoop van materieelVerkoopprijs extern:Prijs die gehanteerd wordt bij ...

De interne verhuurprijs kunt u zelf invullen. U kunt de prijs ook laten berekenen.De uitkomst is gebaseerd op de gegevens, die u bij de rubriek 'Aanschaf' en de betreffendematerieelgroep heeft ingevul...

Het aanwezige materieel kan worden gerubriceerd in groepen. Materieelgroepen kuntu vinden (en aanmaken) in de stamgegevens voor materieel.

Op het tabblad Afbeelding kan een afbeelding van het materieel weergegeven worden.Het toevoegen van een afbeelding gaat op de volgende manier:Selecteer een materieelstuk waar u een afbeelding aan wilt...

De volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:Materieel eigen nummer: hier kunt u een eigen nummer toekennen.Serienummer: hier kunt u het unieke serienummer invullen.Artikel: hier kunt u het materieel...

De volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:Materieel eigen nummer: hier kunt u een eigen nummer toekennen.Serienummer: hier kunt u het unieke serienummer invullen.Artikel: hier kunt u het materieel...

Het tabblad laat een overzicht zien van de regelgevingen die van toepassing zijnop het materieelartikel.  Opmerking:De gegevens over regelgevingen definieert u eerst in de module Stamgegevens. Daarnak...

Het tabblad laat de keuringshistorie zien van het geselecteerde materieelartikel.Voorbeeld keuringsresultaat (ingelezen via PAT apparaat): U kunt de details van een keuringsresultaat opvragen door op ...

Op het tabblad Afbeelding kan een afbeelding van het materieel weergegeven worden.Het toevoegen van een afbeelding gaat op de volgende manier:Selecteer een materieelstuk waar u een afbeelding aan wilt...

De volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:Het tabblad algemeen is opgedeeld in drie delen, namelijk: Algemeen, Locatie en Aanmaak/mutatie.Algemeen:Materieelcode: hier kunt u een materieelcode invu...