One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Boekingen Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
In het lijstscherm van de boekingenmodule kan via het menu Boekingen, Export naar Scab een UZD-bestand voor het Scab aangemaakt worden. UZD staat voor urenverantwoordingenzonder dagenverantwoording.De...

Boekingen per projectU kunt als volgt een nieuwe boeking invoeren:Start de module Boekingen.Controleer of in menu Boekingen, of Project aangevinkt is.Klik op Bestand, Nieuw.Voer de gegevens van de boe...

Boekingen, SysteemTijdverantwoordingDe groep Tijdverantwoording is alleen zichtbaar indien deze optie aanwezig is. De gegevens zijn alleen te wijzigen door de beheerder.Boekingen accorderen: Wanneer d...

Met de volgende handelingen verwijdert u een boeking: Start de module Boekingen.Selecteer de boeking in het lijstscherm.Klik in de menubalk op Bewerken, Verwijderen.Bevestig de verwijdering met ja.   ...

Bij een inrichting waargebruik wordt gemaakt in de projectgroepen van meerdere boekingscodes voorarbeid, is het advies dit in te richten op basis van afdelingen. De afdelingscodes zijn administratie a...

Boekingen, Gebruiker, OpenenDeze gegevens zijn voor elke gebruiker anders in te stellen.   LijstschermAlleen zelf ingevoerde boekingen tonen. Indien deze optie aangevinkt is worden alleen de boekingen...

Via het menu Boekingen, Datumtraject... of via de werkbalk van het lijstscherm in de module Boekingen kunt u met hulp van deze knop: het volgende scherm openen:In de het trajectscherm kan een keuze w...

Boekingen per werknemerU kunt als volgt een nieuwe boeking invoeren:Start de module Boekingen.Controleer of in menu Boekingen, of Werknemer aangevinkt is.Klik op Bestand, Nieuw.Voer de gegevens van de...

U kunt via de module boekingen als volgt een nieuwe boeking invoeren: Start de module Boekingen in de module groep "Boekingen".Klik op 'Plus' knopje/ Toetscombinatie CTRL+N/ snelmenu, keuze NieuwNu zi...

Kies in Exact AEC voor module BoekingenKies met "Plus-knopje" of menu "Nieuw" voor een nieuwe boekingSelecteer weeknummer, jaar en werknemerIn de kolom links op het scherm worden boekingsgegevens pe...

De module Boekingen wordt gebruikt om kosten en opbrengsten (regieprojecten) eenvoudig en snel in te kunnen voeren. Via Boekingen op de menubalk, kunt u selecteren welke boekingen u wilt zien, alle bo...

M.b.t. HRM-Urenregistratie verwijzen wij u naar het betreffende onderdeel.InstellingenOp gebruikers rechten te kunnen geven dient door de systeembeheerder bij het aanmaken van de gebruikers het volgen...