One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Middelen Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
In het het onderdeel Leveranciers van de middelenmodule kunnen relaties als leverancier ingesteld worden.Mogelijkheden bij een leverancier: Vastleggen en onderhouden van groepskortingen en artikel...

In de module Middelen kunt u een aantal basisbestanden inrichten, die onder andere gebruikt worden bij het calculeren, vastleggen van kosten en factureren. De gegevens uit het middelenbestand worden g...

U kunt in de module Middelen in één keer wijzigingen doorvoeren voor groepen vangeselecteerde middelen. Ga daarbij als volgt te werk:Start de module Middelen.Zet de Selectie mode aan. De Selectiemode ...

De standaard functionaliteit van het script is als volgt:Door de te importeren regels van de importbuffer heenlopen.Voor elk record:Het logische record wissen om voorgaande waarden te verwijderenVeldw...

InleidingDit document beschrijft het aanmaken van "Import Layouts"  voor het importprocesvan artikelbestanden van leveranciers. Het volgende hoofdstuk legt uit hoe artikelenen leveranciers zijn onderg...

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe import layouts voor de diverse leverancierbestandenkunnen worden aangemaakt. Als eerste worden algemene instellingen besproken. Alsvoorbeeld worden de algemene ins...

Terug naar hoofddocument 20.223.657 - Middelen toevoegen of wijzigen  

Een overzicht van de prijzen zoals deze zijn toegevoegd via " Prijsontwikkeling"is hier terug te vinden.Het record met gegevens in het grijs, zijn niet meer wijzigbaar.De gele balk kenmerkt de actuele...

Hier worden nog wat aanvullende gegevens ingevoerd.B.T.W. code: hier kunt u de B.T.W. code van het middel selecteren.Norm: Dat is een standaard norm voor het artikel. In calculaties kan dit gebruiktwo...

Lijst met classes zoals deze door het importeren van 2ba zijn gevuld.de Kenmerken en Synoniemen zijn niet handmatig in te voeren of te wijzigen. Dezeworden automatisch gevuld door het selecteren van e...

Lijst met, aan dit artikel, toegekende normen. Terug naar hoofddocument 20.223.657 - Middelen toevoegen of wijzigen

Hier een overzicht van de handelsartikelen. Er kunnen handelsartikelen toegevoegdworden door het importeren, het plusje ( ) of via de rechtermuisknop en dan nieuwin het menu.Zie Handelsartikelen toevo...

Door het klikken op plus ( ) kunnen de financiele gegevens van een handelsartikelworden toegevoegd.Hierdoor worden de velden die van belang zijn voor invoer vrijgegegeven.Nadat de gegevens zijn opgesl...

Het tabblad algemeen is opgedeeld in vijf delen: Algemeen, Informatie, Bewaking en Mutatie: Algemeen:Artikelcode: hier vult u de code van het middel in.Status: hier kunt u de status van het middel inv...

Dit bestaat uit de gedeeltes AlgemeenLeverancierVoorganger/VervangerMutatieAlgemeenHier kan met het loepje () een bronartikel gekozen worden uit het middelenbestand (kan niet gewijzigd worden)Leveranc...