One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Boekingen Financieel Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
De koppeling tussen Exact AEC en Exact Globe/Compact (verder in het document zal met Exact Globe ook Exact Compact bedoeld worden) kan zowel als applicatie draaien als als service worden geïnstalleerd...

Het inlezen van digitale inkoopfacturen (xml) zonder GLN is mogelijk gemaakt op basis van het meegeven van een Exact AEC RelatieID. Hiermee is het mogelijk om facturen uit Scan Sys ImageCapture direct...

Met de optie Inlezen factuurberichten kunnen XML-factuurbestanden ingelezen worden in de formaten: DICO (SALES005) Ketenstandaard Bouw en Techniek INSBOU004 Ketenstandaard Bouw en Technie...

In Exact AEC kunnen factuurberichten uit de digitale brievenbus van Exact Online ingelezen worden. De digitale brievenbus kan gebruikt worden voor: Inlezen gescande facturen uit ImageCapture van S...

Een gebruiker die één of meerdere facturen moet accorderen krijgt bij het opstarten van Exact AEC een melding dat er facturen klaar staan.Door op deze vraag Ja te antwoorden zal direct het accordeersc...

In dit document wordt de POC methode beschreven.POC methodeDe Percentage of Completion methode is een uitbreiding en aanvulling op de huidige onderhanden werk methodiek in Exact AEC. De Percentage of ...

De volgende stappen zijn nodig om te kunnen werken met het IFR in Exact AEC. Allereerst moet de module Financieel Pro in de licentie aanwezig zijn.Geef in Administratiebeheer aan dat het Inkomend fact...

Om het overzicht van de boekingen in een bepaald dagboek op te roepen gaat u als volgt te werk: Start de module Boekingen Financieel. Selecteer een dagboek waarvan u de boekinge...

De module Boekingen Financieel wordt gebruikt om Inkoop, Memoriaal en Kas/Bank/Giro boekingen in te verrichten, te verwerken en klaar te zetten om door te sturen naar Exact Globe of Exact Online. Verk...

Het bovenste schermdeel laat een samenvatting zien van de geboekte factuur. Hier kunt u zelf niets invullen. Het onderste schermgedeelte laat een overzicht zien van alle subregels van de factuur. hier...

Wanneer de boekingen gecontroleerd zijn, dienen de boekingen verwerkt te worden. “Verwerken financieel” wil zeggen dat de benodigde journaalpost(en) voor de boekingen worden aangemaakt.Geblokkeerde bo...

Toelichting bij een aantal invulvelden:U kunt een project selecteren per subregel. De grootboekrekening wordt bepaald door de projectgroep van het project en de boekingscode die hieraan gekoppeld. Zie...

Verschillende dagboekenInkoop De meeste velden behoeven geen toelichting. In een aantal gevallen is...

In de module Boekingen Financieel is in het menu bestand een optie 'Beheer' toegevoegd. Deze optie is alleen zichtbaar bij de gebruiker Beheerder of een gebruiker die hiertoe expliciet geautoriseerd i...

Exact Online Integratie is een functie binnen Boeken Financieel die het mogelijk maakt om, binnen de standaard webservices van Exact Online, stamgegevens uit Exact Online te importeren, en debiteuren-...