One moment please...
 Documents: Search
ProjectAEC_DOCUMENTATIE_Toegang Corporate tagStarts with: Support Product Know How- 
Item - AssortmentEqual to: KMAEC — Exact AEC Modular  
Page size    
Onder het tabblad modules zijn de aan de gebruiker toegekende modules zichtbaar. Indien er nog niets staat klik dan op het plus-teken om modules toe te voegen. Vervolgens kent elke module zijn eigen f...

Terug naar hoofddocument 20.244.448 - Gegevens muteren

De instellingen van de optie 'Tijdverantwoording' zijn terug te vinden in de module Boekingen. Deze instellingen worden hier beschreven.Voor deze functionaliteit is optie 33 (tijdverantwoording) nodig...

Bij het opstarten van AEC wordt standaard in het aanmeldscherm een gebruikersnaam ingevuld. Als in de module Toegang bij de vermelde gebruiker geen wachtwoord is ingevuld en de gebruikersnaam is hetze...

In onderstaand tabblad kan per administratie worden aangegeven of een gebruiker toegang heeft tot de betreffende administratie. Wanneer een gebruiker toegang mag hebben tot alle administraties zet dan...

Met de module Facturen Pro wordt het tabblad 'Instellingen Facturen' getoond. Opdit tabblad is het mogelijk om een gebruiker rechten te geven om termijnen te accorderen.Zie voor verdere beschrijving M...

Gebruikersgegevens aanmaken of wijzigenOm aan een gebruiker toegang te verlenen tot Exact AEC gaat u als volgt te werk:Selecteer in de modulebalk Systeembeheer.Dubbelklik op de icoon voor toegang. U z...

Deze module gebruikt u om vast te leggen wie er toegang heeft tot Exact AEC. Na de installatie kunt u Exact AEC starten door in het inlogvenster zowel bij  gebruikersnaam als wachtwoord ‘beheerder’ (o...